For å bekjempe en global krise må alle jobbe sammen. Koronaviruset forstyrrer livene våre. ADRA fortsetter å hjelpe de mest sårbare blant oss. Sammen kan vi gjøre en forskjell i denne krevende tiden.

Vi må hjelpe – NÅ!

ADRAs medarbeidere er engasjert i informasjonskampanjer om hygiene og forebyggende tiltak. Alle partnerlandene våre er nå rammet. I disse områdene er helsevesenet svakt og helt uforberedt på pandemien, og mennesker bor og lever svært tett. ADRAs arbeid for å gi kunnskap og informasjon om hygiene og håndvask og å sørge for rent vann og latriner er derfor livsviktig.

Det er behov for rask og økt innsats i våre samarbeidsland, men den sviktende kronekursen gjør at vi taper midler som vi ellers ville brukt til å hjelpe. Derfor er ditt bidrag så viktig. Tusen takk fordi du trofast står sammen med oss om å redde liv! Det trengs!

AKTUELT OM KORONA