God søndag! ❤

Nelson Mandela sa at utdanning er det mest virkningsfulle verktøyet for å skape forandring. Skolen styrker selvtillit og gir valgmulihgeter. Faren for tidligere ekteskap og slaverilignende situasjoner, blir mindre.

Skolen bygger fellesskap, engasjement og stabilitet i samfunnet. Når man lærer og er i stand til å sette seg inn i hvordan andre har det og tenker, reduseres konflikt. Utdanning hjelper også mennesker til å lære av gårsdagens feil.

Alle skal få være med, også de mest sårbare barna.

Din gave til Hjelpeaksjonen gir barn trygghet, læring og vekst. 📚❤

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen
...

15 0

Hvert år lager vi en mini-dokumentar med målgruppe skoleelever og lærere. Her er årets film som gir et bilde av livet til Adiza i Niger. Å være jente - og i tillegg ha en funksjonsnedsettelse, er for mange ensbetydende med å stenges ute fra framtidsmuligheter.

En av lærerne vi møtte, sa det treffende: "Før ADRA kom og begynte å samarbeide med oss her, ble de med funksjonsnedsettelser sjelden regnet med. Mange får ikke lov å komme ut av hytta der de bor. Når familien skal spise, kastes det mat bort til hjørnet der hun sitter."

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen
...

40 0

I Niger kommer mange barn sultne til skolen. Når det eneste man tenker på er mat og vann, kommer læring i andre rekke. Hjelpeaksjonen støtter skolehager og skolemat, som sikrer næringsrike skolemåltider til mange skolebarn.

750 kr rekker til 12 spader og raker til en skolehage.

Vil du være med å hjelpe?
Gi en gave med Vipps eller kort her:
https://gi.adranorge.no/hjelpeaksjon

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #Skolehage
...

15 0

"Vi trodde en stund at vi hadde bygd nok klasserom, men holdningsarbeidet og ryktene om en god skole har ført til at veldig mange flere foreldre sender barna til skolen nå. Jeg trodde nesten ikke at det fantes så mange barn i området!" smiler rektor Aissa og legger til: "Nå har vi ikke lenger nok klasserom og pulter!"

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen
...

11 0

Visste du at 200 kr er nok til å kjøpe tekstbøker til 5 elever og en lærerguide? 📚📚📚📚📚

Bli med på #Hjelpeaksjon2023 - #HåpetErPåSkolen

Gi en gave med Vipps eller kort her:
https://gi.adranorge.no/hjelpeaksjon

Eller Vipps til lokalt ADRA-nummer for å registrere på ditt områdets innsamling!
...

11 0

MAROKKO: 400 nødhjelpspakker blir delt ut til familier rammet av jordskjelvet i Marokko. Tusen takk til deg som støtter nødhjelpsarbeidet og som gjør dette mulig! 🫶

Gi en gave med Vipps eller kort her:
https://gi.adranorge.no/nodhjelp/marokko
...

14 0

Det er tankevekkende at mange millioner barn holdes utenfor skolen og gjemmes vekk bare fordi de har en funksjonsnedsettelse. Sammenlignet med andre barn, er det 42% mindre sannsynlighet for at barn som ikke kan høre eller gå får lære å lese og skrive.

Gjennom din innsats i Hjelpeaksjonen er du med på å endre negative holdninger og sørge for at ALLE barn får gå på skolen. 📚✏

Gi med Vipps eller kort:
https://gi.adranorge.no/hjelpeaksjon

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen
...

14 0

MAROKKO: De første behovsundersøkelsene er gjort i avsidesliggende landsbyer, og nødvendigheter blir nå kjøpt inn.

Vil du støtte nødhjelpsarbeidet?
Vipps ADRA #19543

#ADRAresponds #Marokko
...

18 0

HÅPET ER PÅ SKOLEN! 📚✏

Mangel på utdanning i et samfunn danner grobunn for fattigdom og holder fattigdomsspiralen ved like. Dette gjør livet vanskelig for enkeltpersoner og familier, og hindrer utvikling i lokalsamfunn og storsamfunn.

Vi sier at skole = håp, fordi veien ut av fattigdom starter nettopp her. Tusen takk for at du gjør arbeidet mulig gjennom å støtte Hjelpeaksjonen!

https://gi.adranorge.no/hjelpeaksjon

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen
...

27 0

ADRA-greetings from #Tromsø, Norway ...

47 0

Hjelpeaksjonen har lang tradisjon i Norge. I år fyller ADRA Norge 30 år i tjeneste for de som trenger det mest, men Hjelpeaksjonen og hjelpearbeidet startet lenge før det. ❤️

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen #ADRANorge #30ÅriTjenesteForDeSomTrengerDetMest #RettferdighetOmsorgKjærlighet #ADRA
...

29 2

Lørdag 2. september treffer du ADRA flere steder i landet: Frida og gjengen er på Ringeriksdagen, Birgit besøker Syvendedags Adventistkirken Tyrifjord, Gry besøker Adventkirken Trondheim og Britt Celine besøker Adventistkirken i Sandnes. Velkommen innom alle steder. 😊

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen #RettferdighetOmsorgKjærlighet
...

58 0

Denne uka har Hjelpeaksjonen kommet i gang for alvor. Tyrifjord barne- og ungdomsskole var først ut av våre samarbeidsskoler. Det er alltid inspirerende å møte barna og se gleden de viser når de kan hjelpe andre. Tenk så flott å kunne starte skoleåret med å hjelpe de som trenger det! ❤

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen
...

60 0

Hjelpeaksjonen er i gang! ❤️

I dag treffer du ADRA mange steder i landet og kan få høre mer om ADRAs arbeid i Niger. Birgit besøker Mjøndalen adventistkirke, Gry besøker Bergen adventistkirke, Britt Celine besøker Sandefjord adventistkirke og Frida med flere treffes på Holemarked.

#Hjelpeaksjon2023 #HåpetErPåSkolen #AlleBarnPåSkolen #RettferdighetOmsorgKjærlighet
...

26 0