2022 er Frivillighetens år i Norge, og 5. desember er Internasjonal dag for frivillig arbeid.

I ADRA er vi så glade for våre frivillige. Uten dere, hadde ikke arbeidet vårt vært mulig. Så enkelt er det. 🥰

❤ Takk til deg som engasjerer deg for mennesker i nærmiljøet gjennom ADRA lokallag.

❤ Takk til deg som går med bøsse i Hjelpeaksjonen.

❤ Takk til deg som er med å organisere arrangementer og innsamling.

❤ Takk til deg som gir trofast til prosjektene.

❤ Takk for tiden din.
❤ Takk for at du bryr deg.
❤ Takk for at du er du.

#TusenTakk #FrivillighetensÅr #FrivillighetensDag #ADRANorge #Hjelpeaksjon2022
...

61 0

Mer enn 40 millioner mennesker er offer for moderne slaveri i verden i dag. Kvinner og flyktninger er spesielt utsatt.

I fattige familier må barn, og spesielt jenter, ofte slutte på skolen for å hjelpe familien for å få endene til å møtes. Alle kostnader blir en byrde. Da kan det være letter å ta barnet ut av skolen og gifte det bort eller få det til å jobbe og tjene penger til familien.

Å sørge for at barn for utdanning, er en måte å bekjempe moderne slaveri på. Jo lenger barna fortsetter på skolen, jo mer forebygges tvangsrekruttering til militære grupper, tvangsarbeid og tvangsekteskap.

ADRA jobber også med foreldregrupper, lokalsamfunn og lokale ledere for at de skal forstå viktigheten av at barn får skolegang.

Moderne slaveri er et paraplybegrep som rommer tvangsarbeid, tvangsekteskap og menneskehandel. Det handler om situasjoner der personer blir utnyttet og der man på grunn av vold, tvang og bedrag aller maktmisbruk ikke kan nekte eller få en slutt på utnyttelsen.

#TryggTilÅLære #AlleBarnPåSkolen #BelysSlaveriet
...

18 0

Tusen takk til alle om ga til Ukraina-kampanjen vår på #GivergledensDag - #GivingTuesday! Mer enn 21 000 kr kom inn til vinterhjelp til familier i Ukraina.

Mange familier trenger en varm gave denne vinteren. Det er fortsatt ikke for sent å gi dersom du vil bidra. ❤

Vipps #19543 - merk Ukraina
...

15 0

I verden har vi nå opplevd en uke med kjøpefest, og vi vil gjerne invitere deg til å bli med på #GivingTuesday - #GivergledensDag, tirsdag 29. november:
Varm en familie i Ukraina!

Vinteren er på vei, og det blir kaldere. Mange familier i Ukraina har måttet flykte fra hjemmene sine og bor i tilfluktssentre. Noen bor fortsatt i husene sine, selv om vinduer og annet har blitt ødelagt i krigen. Mange steder er strømmen borte, og det gjør situasjonen ekstra mørk, kald og håpløs.

ADRA hjelper familier med vinterklær og mindre reparasjoner av hus. Familier får et gavekort som de selv kan løse inn i det de trenger – enten det er vintersko, vinterjakker, ullsokker og ullundertøy, tepper, varmeovner eller reparasjon av et ødelagt vindu.

Verdien på gavekortet vil variere etter størrelse på familie, om de bor i egne hus, og etter hvor store ødeleggelser, eller om de bor i tilfluktssentre.

Tusen takk for at du gir litt av din varme i dag til familier som trenger det.

Vipps #19543 - merk Ukraina

Konto: 3000.30.31035 - merk Ukraina

#ADRAResponds #Ukraina @GivingTuesday @GivingTuesdayNorge @adra_ukraine
...

25 2

Alternativ gave til jul: Kjøp et gavekort og gi en mulighet!

I mange land merkes virkelig inflasjonen nå. Sammen med uro i land - og natur i ubalanse, er det mange barn som ikke får nok mat.
Gi en alternativ gave denne julen! Bestill kort i posten eller pdf-fil til å skrive ut selv:

adranorge.no/gavekort 💚
...

24 1

Visste du at…

...650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år?

...1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang i livet?

...72% av alle som blir utsatt for menneskehandel er jenter eller kvinner?

Vold mot kvinner er ikke en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer kvinner i alle land, etniske grupper og samfunnslag.

Vold kan være fysisk, psykisk eller seksuell: Trusler, slag, manipulering, tvang, overgrep, trakassering, netthets, slaveri, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barneekteskap eller drap.

I ADRA jobber vi spesielt for å forebygge tvangsekteskap, slaveri og menneskehandel gjennom våre skoleprosjekter i Mali, Niger, Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Myanmar og Thailand.

#BelysSlaveriet #GlobalUke #AlleBarnPåSkolen #TryggTilÅLære #KeepGirlsSafe #ADRAresponds #ADRA
...

22 0

Jordskjelv Indonesia: ADRA gir nødhjelp.
Merk Indonesia til Vipps 19543 eller konto 3000.30.31035
Les mer: https://www.adranorge.no/aktuelt
...

16 0

Alle barn er født frie og er like mye verdt.

Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

Alle barn har rett til beskyttelse.

Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

Alle barn har rett til å gå på skole.

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Alle barn har de samme rettighetene.

20. november markerer Verdens barnedag. Det er datoen da #Barnekonvensjonen trådte i kraft i 1990.

#AlleBarnPåSkolen #TryggTilÅLære #Hjelpeaksjon2022 #VerdensBarnedag
...

23 0

🚾 Visste du at 673 millioner mennesker ikke har tilgang til toalett i det hele tatt?

💦 Visste du at 40% av verdens befolkning ikke har tilgang på såpe og vann hjemme?

🙋‍♀️ Visste du at når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11%?

Når ADRA bygger skoler, bygger vi også separate toaletter for jenter og gutter. Dette er spesielt viktig for jentene, siden mange jenter ofte slutter på skolen når de får mensen.

(Kilde: #WorldToiletDay)

#VerdensToalettdag #VerdensToalettdag2022 #AlleBarnPåSkolen #TryggTilÅLære #Hjelpeaksjon2022 #ADRAresponds #ADRA #ADRANorge
...

23 0

Er du COOP-medlem? Da trenger vi din hjelp! 🙌

ADRA er en av fire finalister til å vinne Coop solidaritetsfond på 250 000 kr! Om vi vinner, vil vi hjelpe barn og voksne med nedsatt funksjonsevne i Syria med hjelpemidler for disse pengene.

Slik stemmer du:

1. Logg inn på appen og finn Coop solidaritetsfond, eller gå rett til nettsiden for stemming:

https://coop.no/sponsorvirksomheten/omtanke/coop-solidaritetsfondprisen-2022/

2. Stem på ADRA!

Del gjerne med dine venner!

Tusen hjertelig takk for hjelpen! ❤🥰

#CoopSolidaritetsfond #Syria #ADRA
...

16 1

ADRA samarbeider ofte med ulike FN-organisasjoner, spesielt i katastrofesituasjoner, som her på bildet i Ukraina, hvor ADRA samarbeidet med Verdens matvareprogram om distribusjon at mat og med Unicef for arbeid med barn.

«Folk møter oss med tårer i øynene» forteller frivillige som var med å dele ut mat til mennesker i isolerte bosetninger i Kherson og Kharkiv i oktober. I disse områdene har det vært vanskelig å få tak i mat.

«Veien til en landsby var forferdelig og helt ødelagt. Noen steder går det ikke an å passere, eller man må kjøre på jordene. Vi måtte kjøre veldig sakte og forsiktig, og selv da punkterte vi to ganger», forteller en annen frivillig.

FN-dagen markeres 24. oktober, som er datoen da FN-pakten trådte i kraft i 1945. FN-organisasjonene er viktige støttespillere for lokale organisasjoner, og bidrar med koordinering og prosjektstøtte. FN beskytter og hjelper mer enn 97,3 millioner mennesker på flukt fra krig, hungersnød og forfølgelse.

#FNdagen2022 #UNDA #FNdagen #ADRAresponds
...

24 0

1% til bistand er noe av det vi er stolt av ved Norge 💚

Norge bør fremdeles vise raushet for verdens fattigste og sårbare med å følge opp ambisjonen om 1% til bistand. I dag var 48 bistandsorganisasjoner samlet utenfor stortinget for å demonstrere mot kuttet i bistandsbudsjettet.

1% er ikke for mye!
#NeiTilKuttiBistand
...

98 1

I dag er vi medarrangør for #Rettferdskonferansen i Oslo.

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling for en mer rettferdig verden.

På årets konferanse samles vi på søken etter tro som forvandler liv – så vi kan være forbrukere og menigheter som evner å gjøre Guds kjærlighet nær og konkret.

#RettferdighetOmsorgKjærlighet #JusticeCompassionLove #ADRA #TheJusticeConference #TroSomForvandlerLiv
...

30 0

Fattigdom er et stort begrep som rommer mye. Vi kan snakke om ekstrem fattigdom og relativ fattigdom. Begge deler handler om å ha for lite penger og mangel på ressurser.

Ekstrem fattigdom innebærer at man ikke klarer å dekke inn grunnleggende behov som mat, klær og husly. Mennesker i ekstrem fattigdom lever på mindre enn 1,90 dollar, eller mindre enn 19 kr, om dagen. Økte matvarepriser er spesielt vanskelig for fattige familier, som bruker omtrent 2/3 av inntektene på mat.

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til majoriteten i et land, og grensen er satt ut ifra den inntekten som er vanligst. I EU er grensen mindre enn 60% av medianinntekten.

Vann, helse, skole, rettigheter, energi, arbeid, industri, forbruk, produksjon, klima og fred – veldig mange ting henger sammen når det gjelder utvikling.

I ADRA fokuserer vi spesielt på barns utdanning. Alle barn har rett til skolegang. Når jenter får gå på skolen, er de eldre når de gifter seg. De har kanskje fått et yrke, og en jobb, og har mulighet til å ta vare på familien. De får muligheten til å komme seg ut av fattigdomsspiralen.

#Fattigdomsdagen #WorldPovertyDay #ADRAresponds #AlleBarnPåSkolen
...

18 0

Flere mennesker sulter nå enn før. Koronapandemien og krigen i Ukraina er to faktorer som har ført til økte matvarepriser rundt om i verden.

690 millioner mennesker, 9% av verdens befolkning, er rammet av sult.

Hvert år dør nærmere 3 millioner barn under 5 år som følge av sult eller sultrelaterte årsaker.

Nesten 2 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet.

ADRA distribuerer mat flere steder i verden nå, blant annet i Ukraina, i Pakistan etter flommen og på Afrikas horn i forbindelse med tørkekatastrofen.

Takk for at du gjør dette arbeidet mulig! 🍽

#ZeroHunger #WorldFoodDay #VerdensMatvaredag #ADRAResponds
...

23 0

I dag er det Den internasjonale jentedagen! Dagen er til for å rette søkelyset mot jenters rettigheter. Mye har blitt gjort, men det er fortsatt en lang vei å gå.

I ADRA jobber vi spesielt for å sikre at jenter får gå på skolen. I våre prosjektområder hører vi ofte om jenter som har blitt giftet bort i ung alder. Etter koronapandemien er risikoen større for barneekteskap på grunn av ustabil økonomi, stengte skoler og helsetjenester. Komplikasjoner under graviditet og fødsel er den største dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år.

Det er viktig å sikre at jenter får fortsette skolegangen etter barneskolen. Derfor fokuserer vi i ADRA i tillegg til barneskoler også på ungdomsskoler, videregående skoler og yrkesutdanningskoler. Vi kurser lærere og lokalbefolkning. Holdninger kan endres!

#Jentedagen #GirlDay #GirlPower #AlleBarnPåSkolen
...

30 0