Nyheter fra ADRA

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.

UTDANNING

null

EN HJØRNESTEIN FOR ALL SAMFUNNSUTVIKLING OG ET BEDRE LIV

Det er om lag 60 millioner barn i verden som ikke går på skole. 30 millioner befinner seg i landene sør for Sahara. Men alle barn har rett til skolegang. Ingen skulle hindres.

KEEP GIRLS SAFE

KEEP GIRLS SAFE

FOREBYGGER MENNESKEHANDEL

Menneskehandel og moderne slaveri er utbredt over hele verden og foregår i det skjulte. Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt for å forebygge menneskehandel i Nord-Thailand. ADRAs beskyttelseshjem gir jenter omsorg, kjærlighet og utdanning.

NØDHJELP

null

RASKT TIL STEDE

I krisesituasjoner er ADRA raskt og effektiv til stede gjennom nettverket av lokale partnere i 130 land. ADRA gir hjelp til de som trenger det mest, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

HER JOBBER VI

null
Se kart over innsatsområder og les om våre utviklingsprosjekter og nødhjelp. Vi forandrer verden ett liv om gangen.