ADRA Norge vil at våre arbeidsplasser, skoler og opplæringssentre er trygge arenaer fri for enhver form for diskriminering, trakassering, vold eller mishandling. Vi jobber også i samarbeid med våre partnere for å forebygge og avdekke korrupsjon og økonomiske misligheter.

Benytt skjema dersom du vil sende ADRA Norge et varsel eller en klage:

Incident report form NORSK

Oppgi kontaktopplysninger hvis ønskelig:

Fornavn
Etternavn

Maximum file size: 8.39MB

Sending