• Om erklæringen

  Denne personvernerklæringen gjelder for deg som er i kontakt med ADRA: giver, fastgiver, frivillig, lokalt tillitsvalgt eller er interessert eller engasjert i vår virksomhet. Den gjelder også for deg som er i kontakt med oss gjennom ditt yrke, som søker jobb i ADRA eller er ansatt hos oss eller hos våre partnerkontorer i utlandet.
  Dette dokumentet bidrar til at vi etterlever lov om personopplysninger fra 2018 idet den påviser at vår behandling av personopplysninger er i samsvar med loven.

 • OM ADRA Norge

  ADRA Norge har hovedkontor på Vik i Hole kommune (Buskerud), vi har registrert fem lokallag og ADRAs Hjelpeaksjonsansvarlige og kontaktpersoner i ca. 50 adventistmenigheter, samt på 11 grunnskoler og 1 videregående skole eid av Adventistkirker i Norge.

  ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er en stiftelse som er en del av et globalt nettverk med tilstedeværelse i mer enn 130 land. ADRA arbeider med mennesker i nød uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norges programmer legger vekt på å bedre menneskers arbeids- og livssituasjon gjennom kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.

  ADRA Norge har en visjon om en verden uten urettferdighet og fattigdom, der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv. Vårt mandat er å arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å skape rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende partnerskap og ansvarlig handling.

  ADRA Norge har store utdanningsprogrammer støttet av Norad og givere i seks hovedsamarbeidsland: Myanmar, Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Niger og Mali. I tillegg har vi mindre prosjekter i andre land (For eksempel prosjektet Keep Girls Safe i Thailand) og vi samarbeider tett med det globale ADRA-nettverket når det er snakk om nød- og katastrofehjelp.

  ADRA Norge er etablert som en stiftelse hvor styret velges av Adventistkirken i Norge. ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. Organisasjonen er tilsluttet Innsamlingsregisteret og Innsamlingskontrollen i Norge og oppfyller kravene til innsamling, regnskap og forvaltning av innsamlede pengebeløp. ADRA Norge samarbeider og mottar støtte fra Utenriksdepartementet og Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi samarbeider med skoler, kirker, fastgivere og andre bidragsytere og støttespillere.

 • Bransjenormen

  ADRA er medlem av Norges Innsamlingsråd. Innsamlingsrådet har utarbeidet en Bransjenorm som er oppdatert etter personvernforordningen i 2018, og som ADRA stiller seg bak.
  (Bransjenormen er enn så lenge til behandling hos Datatilsynet.)

  Formålet med Bransjenormen er «å sette en standard for hvordan frivillig sektor skal drive inntektsbringende arbeid og samtidig utøve godt personvern for medlemmer, frivillige og støttespillere. Dokumentet fastsetter hvordan personopplysningsloven/EUs personvernforordning (GDPR) og markedsføringsloven skal gjennomføres i ideell/frivillig sektor.»
  Normen inneholder konkret og detaljert informasjon om rettigheter og plikter for en organisasjon som driver med pengeinnsamling i Norge. Bransjenormen inneholder tydelige etiske retningslinjer for innsamling i Norge og viktige prinsipper for god innsamlingsskikk.

 • ADRA respekterer dine personopplysninger

  ADRA vil alltid respektere dine personopplysninger. Personopplysninger på våre givere og kontakter som navn, adresse, telefon, fødselsnummer og bidrag, vernes og behandles konfidensielt, og det er kun personer i vår organisasjon med relevant informasjonsbehov som har tilgang til opplysningene. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov – og til å fremme vår berettige interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for ADRA, Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1b) og 1f).

  Du eier dine personopplysninger, og du har rett til innsyn. Du har rett til å slettes, å korrigere, endre og begrense. ADRA vil heller aldri gi videre eller selge data om deg.

 • Når oppstår kontakt med ADRA?

  Kontakt med ADRA oppstår når du registrerer deg som fastgiver (Venn for livet) eller ved at du gir andre gaver.
  Når du gir gaver via nettsiden, kjøper gavekort, benytter SMS, Vipps, Facebook eller andre kanaler.

  • Når du fyller inn et skjema som ber om nødvendige personopplysninger
  • Når du melder deg på ADRAs nyhetsbrev
  • Når du medvirker i aktiviteter eller prosjekter (for eksempel prosjektreiser eller Solidaritetsturer) hvor det anses nødvendig å innhente personopplysninger for turen
  • Når du blir valgt til tillitsverv i et lokalt ADRA-lag.
  • Når du kontakter oss via epost, telefon, nettside eller sosiale medier: for å kunne svare på henvendelser og holde kontakt med deg.
  • Når du er i kontakt med våre ansatte

  Ved besøk på våre nettsider. Nettsiden bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler (cookies) blir lagret på datamaskinen ved å endre innstillinger i nettleseren.

 • Hva ADRA vet om deg

  Et eksisterende giver- eller kontaktforhold, betyr at vi har registrert regelmessige eller sporadiske gaver fra deg de siste 3 årene, eller at vi er i kontakt om andre prosjekter eller oppgaver som gjør kontaktregistrering relevant.
  – Gaver registreres med beløp og formål (frie gaver, øremerkede gaver).
  – Du slettes ved et passivt giverforhold i mer enn tre år. Storgivere kan oppbevares noe lenger når det er saklig behov for det. Dette er i tråd med Bransjenormen for frivillige organisasjoner der giver anses å være aktiv giver i 3 år etter at siste bidrag ble gitt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.
   

  – Når du gir penger vil vi registrere navn, adresse, e-post, telefon og fødselsnummer fordi du har delt disse opplysningene med oss.
  – Fullt navn, adresse, fødselsnummer er nødvendig dersom du ønsker skattefradrag for gavene dine. Det er ADRAs plikt til å innrapportere gaver som kan gi skattefradrag.
  – Når du gir beskjed om at du ikke ønsker kontakt eller vil ha begrenset kontakt (for eksempel at du reserverer deg mot takkebrev), vil dette registreres og tas følge av.
  – Logg av relevante samtaler som er nødvendige for å ivareta interesse oppbevares.
  – E-poster med relevant dokumentasjon oppbevares.
  – Når du flytter eller når noen dør, vil vi gjerne motta informasjon om dette fordi systemet skal være oppdatert.

 • Hvordan bruker ADRA gavene dine?

  Det er alltid frivillig å gi en gave til ADRA. Du kan også velge å gi beskjed om at din gave skal være anonym. Når du benytter Vipps, registreres ikke navn, bortsett fra når du bruker Vipps butikk (Vipps Go) der du også kan registrere for skattefradrag. Disse to mulighetene oppdager du når du logger inn på Vipps: #19543.

 • Sosiale medier, bilder, film og tekst

  Norge: Ved bruk av bilder, film og tekst av barn trenges samtykke av foreldre enten direkte eller gjennom signatur på skolens skjemaer når vår kontakt skjer på en skole.
  I utland: Det kreves samtykke av barn og foreldre ved bruk av bilder, film og historie. Navn på barn i prosjektlandene endres. Bosted og navn på skole identifiseres ikke. En skal i størst mulig grad forklare for barn og foreldre på hvilken måte bilder blir brukt og hvordan historien vil bli fortalt. Mestrer ikke foreldre å lese eller skrive, eller det oppleves upassende å be om underskrift, kan samtykke gis på film.

 • Databehandling og informasjonssikkerhet

  Vi forutsetter at personlovgivningen blir etterlevd ved alle våre IT-tjenester og ved kundedatabasen (crm). Datasystemene til ADRA driftes av Adventistkirkens (DNU) IT-avdeling, og er plassert i egne lokaler. Vi benytter IP VPN-linjer eller Direct Access inn mot hovedkontoret når vi er ute.
  IP-adresser utleveres kun i tilfeller der myndighetene mistenker ulovlige handlinger og ber om å få disse utlevert. Det kan også forekomme at vår IT-avdeling har behov for å benytte IP-adresser ved feilsøking på nettløsninger.

  Til regnskap, lønn og arkivsystem benytter vi egne servere. Ved behov for bistand får leverandørene fjerntilgang via VPN eller TeamViewer. TeamViewer benyttes også av IT-avdelingen for å bistå ansatte ute i organisasjonen.

 • Når du ringer til ADRA

  blir din telefon besvart av resepsjonist såfremt du ikke ringer direktenummer. Ditt telefonnummer vil bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet samt gi deg den oppfølging du forventer.

 • Når du erfarer avvik

  Utenom de kjente kanalene e-post, telefon og direkte samtale, kan du benytte ADRAs skjema for varsling: https://www.adranorge.no/varsling-norsk/

  Du har også rett til å klage til Datatilsynet eller via Adventistkirken om dette er mer ønskelig.

  Behandlingsansvarlig: ADRA Norges generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Generalsekretær Philipsen kan kontaktes på telefon 31 01 88 00, mobiltelefon, via e-post eller via kontaktskjemaet på ADRA Norges webside som er nevnt over.

  E-post: post@adranorge.no eller birgit.philipsen@adranorge.no

  Telefon: (+47) 31 01 88 00

  Adresse: Vik senter, Postboks 124, 3529 Røyse

  Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/en/

 • Ytterligere detaljert informasjon om hva som skjer når du bruker vårt nettsted www.adranorge.no

  Tekst om informasjonskapsler er lagt inn ved første gangs besøk på nettsiden og må bekreftes av den som besøker nettstedet.

  KONTAKTSKJEMA – PERSONINFORMASJON OG LAGRING

  Informasjonen du sender inn via kontakskjemaet genererer en melding som sendes som e-post fra nettsidens server til en dedikert e-post på domenet adranorge.no

  WEBANALYSE, INFORMASJONS­KAPSLER/COOKIES OG LAGRING

  Vi bruker informasjons­kapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig bruker­opplevelse og service. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon informerer vi våre besøkende om bruk av informasjons­kapsler (cookies).

  Adranorge.no bruker også analyse­verktøyet Google Analytics for å se på bruker­mønsteret på nettsidene våre for å bedre forstå brukermønsteret til våre besøkende og gi deg et relevant innhold. Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere og er underlagt Googles retnings­linjer for personvern.

  INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

  På adranorge.no brukes informasjonskapsler (cookies) til å få statistikk over bruk av sidene våre. Ved bruk av adranorge.no har du samtykket i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

  Informasjonskapsler er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsteder. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi får oversikt over hvordan du bruker nettsidene våre.
  Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for besøkende. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

  Hvilken informasjon lagres i informasjonskapsler fra adranorge.no?

  Som de fleste andre nettsteder samler vi informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

  Hvordan adranorge.no bruker informasjonskapslene

  Denne informasjonen blir kun brukt internt til utbedring av våre nettsider. Adranorge.no benytter Google Analytics for å måle trafikk og atferd på nettstedet. Dette verktøyet benytter informasjonskapsler til å gjøre disse målingene.

  Du bestemmer selv

  Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typer informasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc.

  Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vår så vel som andre nettsider.

  Du kan slette

  Du kan slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.