Økonomirådgiver i 50 – 80 % stilling

ADRA Norge søker kandidater til et 15-måneders vikariat som Økonomirådgiver i en 50 – 80 % stilling.   Økonomirådgiver har følgende hovedansvarsområder: Assistere med budsjettering og økonomiske planleggingsprosesser, inkludert administrasjon og prosjektbudsjetter, i samarbeid med andre interne avdelinger; Støtte programavdelingen i monitorering av prosjektfinansieringer og budsjettoppfølging; Godkjenne finansielle transaksjoner som delegert av økonomisjefen; Gi teknisk…

Details

Baseline consultant, SEAQE Sahel

ADRA Norway is looking for a Monitoring and Evaluation consultant to design the baseline study of the Norad funded education programme Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE) Sahel in Niger and Mali. The deadline for submitting the application is 21st December 2017. SEAQE Sahel TOR for Baseline – final