3000.30.31000 ELLER TIL LOKALT ADRA-NUMMER KONTO: VIPPS: (Eksempler) NETT: adranorge.no KRIGSHANDLINGER OG PANDEMI FORSTYRRER BARNAS LIV I SØR-SUDAN. BARNA TRENGER HÅP! ADRA 19543 KURSING AV EN LÆRER SLIK KAN DU HJELPE SKOLEMATERIELL OG BØKER TIL ETT BARN I ETT ÅR HYGIENEUNDERVISNING OG 6 PK. VASKBARE BIND PSYKOSOSIALT ARBEID FOR BARNA 4000,- HÅNDVASKSTASJON 200,- 300,- 500,- 800,-

adra-2020-slide1 Sør-Sudan ble selvstendig i 2011, og er verdens yngste land. Borgerkrigen begynte i 2013 og blusset opp i 2016. Deler av landet opplever stadig konflikt. I 2020 har det blitt etablert en samlingsregjering, og mange ser nytt håp for framtiden, selv om koronakrisen har gjort alt vanskeligere.

Folketall: ca. 12 millioner
Forventet levealder: 57 år
26,8 % kan lese
SØR-SUDAN TESTAMENTARISK GAVE GI BLI FAST GIVER

ADRA Norge Hjelpeaksjon 2020 VIL DU VÆRE MED OG HJELPE
NYALUAK, FAMILIEN HENNES OG
ALLE SOM JOBBER FOR EN BEDRE
FREMTID I SØR-SUDAN?

En fremtid for Nyaluak Nyaluak (13) er på vei til skolen som nettopp har åpnet etter krigen. I dag er det møte i den nye skoleklubben. Det har hun gledet seg til lenge. Krigen gjorde at familien måtte flykte inn i skogen for å slippe unna soldatene. Der overlevde de på viltvoksende mais og korn. Etter tre uker flyktet familien til Etiopia for å skape en tilværelse i en av flyktningleirene rett over grensen. Men livet på flukt var tøft, og de lengtet hjem.

Da ryktene om freden nådde familien mot slutten av 2019, dro faren og storebroren hjem til landsbyen for å bygge ei hytte og plante et mangotre.

Etter hvert kunne moren, Nyaluak og søsknene reise hjem. Skolen kom i gang, men ble stengt noen få uker senere på grunn av ryktene om pandemien.

I Maiwut er koronaviruset en ny hindring i en lang rekke av utfordringer som ADRA tar fatt i; rent vann, skolebygg og sanitærbygg. Nesten ingen av lærerne har utdanning. Arbeid med holdninger, verdier og rettigheter må prioriteres. Sammen med foreldrenes arbeidsutvalg er skoleklubben viktig. Folk vil øve seg på å snakke sammen for å kunne leve i fred.

Det er én ting alle er enige i: Skolen må komme i gang raskt!
ADRAs arbeid er mulig takket være deg!
"Dere var de siste som dro da krigen kom, og de første som kom tilbake"
Etter hvert kunne moren, Nyaluak og søsknene reise hjem. Skolen kom i gang, men ble stengt noen få uker senere på grunn av ryktene om pandemien.

I Maiwut er koronaviruset en ny hindring i en lang rekke av utfordringer som ADRA tar fatt i; rent vann, skolebygg og sanitærbygg. Nesten ingen av lærerne har utdanning. Arbeid med holdninger, verdier og rettigheter må prioriteres. Sammen med foreldrenes arbeidsutvalg er skoleklubben viktig. Folk vil øve seg på å snakke sammen for å kunne leve i fred.

Det er én ting alle er enige i: Skolen må komme i gang raskt!

---Navnet i historien er endret---
Nyaluak (13) er på vei til skolen som nettopp har åpnet etter krigen. I dag
er det møte i den nye skoleklubben. Det har hun gledet seg til lenge. Krigen gjorde at familien måtte flykte inn i skogen for å slippe unna soldatene. Der overlevde de på viltvoksende mais og korn. Etter tre uker flyktet familien til Etiopia for å skape en tilværelse i en av flyktningleirene rett over grensen. Men livet på flukt var tøft, og de lengtet hjem.

Da ryktene om freden nådde familien mot slutten av 2019, dro faren og storebroren hjem til landsbyen for å bygge ei hytte og plante et mangotre.

I SØR-SUDAN I DAG! DU Mennesker med utdanning er ofte de som klarer seg best i krisesituasjoner.
Sykdommer, naturkatastrofer og krig må ikke få stoppe barnas mulighet til å gå på skolen!
KAN HJELPE BARN OG FAMILIER ADRA rehabiliterer og bygger skoler, latriner og håndvaskstasjoner og sørger for pulter, tavler og bøker. Vi utdanner lærere og arbeider med holdninger hos foreldre og lokale ledere for å forstå betydningen av skolegang selv om de aldri selv har lært å lese og skrive. Utdanning i Sør-Sudan I Norge er vi med rette bekymret for ettervirkningene av koronakrisen, særlig for barna og de mest sårbare. Slik er det også i Sør-Sudan. Den ekstreme fattigdommen, den langvarige krigen og det den har gjort med barna og menneskene.
krever forpliktende langsiktig
samarbeid for å skape utvikling.
Jenter i Sør-Sudan går i snitt 3,5 år på skolen. Men: mer enn 70 % av alle grunnskolelærere har ikke utdanning, så læringsutbyttet i skolene er svakt. Tidlige ekteskap, krigshandlinger, manglende infrastruktur og helsetjenester truer den oppvoksende generasjonen. Ekstrem fattigdom og mangel på utdanning er bakteppet.


I 2019 SAMLET VÅRE BØSSEBÆRERE
OG FRIVILLIGE INN 3,5 MILLIONER KRONER.
ADRA samarbeider med Norad og er medlem av Innsamlingskontrollen.

I ADRAs årsrapporter kan du finne regnskap fra år til år.
ADRA Norge har lave administrasjonskostnader, under 10 %. Opp mot 10 % av innsamlingens samlede beløp kan brukes til akutte katastrofer. Innsamlede midler går direkte til formål i Sør-Sudan og våre andre samarbeidsland: Niger, Etiopia, Somalia, Mali og Myanmar.

Takk!

I år har vi blitt minnet om at det å sende barna våre til skolen ikke er en selvfølge. I Norge er vi privilegerte med gode boforhold slik at vi kan holde en viss sosial distanse og unngå smitte. Det er enkelt å foreta skikkelig håndvask for oss som har såpe og innlagt vann. Virkeligheten i et land som Sør-Sudan er helt annerledes. Vann og såpe er en mangelvare, og barnerike familier bor tett sammen i leirhytter. Noen steder har skoler vært stengt i flere år på grunn av krig og fattigdom, og på landsbygda er utdannede lærere en stor mangelvare. Samfunnet har sterkt behov for velutdannede helsearbeidere, håndverkere og andre fagfolk. Det haster med å fortsette arbeidet for å styrke utdanning i Sør-Sudan!

I delstaten Upper Nile, der historien om Nyaluak er hentet fra, var skolen åpen i 5 uker etter krigen før pandemien sendte barna hjem. Elevenes håp om en bedre framtid sloknet brått da skoledøren ble stengt – enda en gang. Vi håper at når dette leses, er skolene i området i gang igjen. Takk for din gave til mennesker som virkelig trenger hjelp og støtte. Den er nøkkelen til nye muligheter for barn og unge i ADRAs utdanningsprogram.

Takk fordi du er del av dette viktige arbeidet for å sikre barnas framtid!

Birgit Philipsen
Generalsekretær, ADRA Norge

PS!
Synes du også at utdanning er viktig? Skriv under på ADRAs globale kampanje: www.adra.org/inschool

Siste saker om Hjelpeaksjon 2020

AktueltHjelpeaksjon 2020

«Tenk om det var JEG som var rektor!»

«Jeg likte å gå på skolen,» forteller Nyavik, 14 år. Da hun var liten hadde hun en lærer som alltid snakket om hvor viktig det var å gå på skolen. Læreren fortalte historier om forskjellige barn som fikk utdanning – og om hvordan de klarte seg bedre i livet – nettopp fordi de hadde kunnskap…

Les mer