Gi utdanning i Myanmar

Du er også en nøkkelperson

SLIK BRUKES PENGENE DINE

 • null

  Startpakke med symaskin eller annet teknisk utstyr til etablering av egen virksomhet.

 • null

  Yrkesfaglig utdanning for jente eller gutt i èn mnd. Pengene inkluderer kost, losji, transport og skoleklær.

 • null

  Bidrag til skolebygg og fasiliteter.

 • null

  Støtte til utdanning av lærer.

 • null

  Bøker, redskap og utstyr.

Den årlige Hjelpeaksjonen er viktig for å gi utdanning i Myanmar og flere land sør før Sahara. Pengene fra Hjelpeaksjonen fordeles til ADRAs arbeid for barn og ungdom. Dette er eksempler på hvordan pengene fra Hjelpeaksjonen benyttes i Myanmar, som er fokusland i år.

Nøkkelperson i eget liv

ADRAs Hjelpeaksjon 2018 handler om nøkkelpersoner! DU er en nøkkelperson når du hjelper ADRA å åpne dører og gi nye muligheter for sårbar ungdom. Et praktisk yrke og jobbmulighet er samtidig nøkkelen for mange ungdommer fra fattige minoritetsområder i Myanmar. Her presenteres Naw Paw Wahs historie!

Yrkesutdanning og jobb

ADRA gir yrkesopplæring, lærlingplass og etableringshjelp for ungdommer. Programmet prioriterer ungdommer med funksjonsnedsettelser, arbeidsledige og ungdom som har falt utenfor skolen. Elevene kommer fra fattige og sårbare familier.
ADRA tilbyr praktiske fag som søm, data, agro-mekanikk, frisør, jern- og metall, hotell- og restaurant og huselektriker. Elevene rustes for arbeidslivet gjennom kurs og regnskapsføring, livsferdigheter, holdninger og verdier.

ADRA i Myanmar

 • Yrkesutdanning

 • Etableringshjelp for ungdom

 • Utdanning for lærere

 • Bygger skoler og fasiliteter for flere klassetrinn

 • Bidrar med læremateriell og samarbeider tett med lokalsamfunn

Globalt står 263 millioner barn og ungdommer mellom 6 og 17 år fremdeles utenfor skolen. Hvert eneste menneske uten skolegang representerer store ubenyttede ressurser i et samfunn. Barn fra konfliktområder har sterkt begrensede muligheter til å få videre utdanning. Takket være din gave til Hjelpeaksjonen, kan vi nå fram med utdanningstilbud der det trengs mest.

Fikk utdanning likevel

Nå har Naw etablert egen butikk!
Det er mor som forteller Naw Paw Wahs historie. Jenta kan ikke fortelle selv, for hun er døv og har vanskelig for å kommunisere med andre enn folk i familien og landsbyen. Da Naw Paw Wah begynte på skolen som 7-åring, ba læreren henne raskt om å gå hjem. Jenta hørte ingenting, så da kunne hun vel heller ikke lære? Hun kunne like gjerne være hjemme og gjøre nytte for seg, koste og rydde.
På en støttegruppe for hiv-pasienter, fortalte moren om ADRAs yrkesopplæringstilbud. Naw Paw Wah likte å sy fra hun var liten. Hun stortrivdes på yrkesskolen og gjennomførte utdanning på to nivå i søm.

«Jeg hadde aldri, aldri trodd at vi noen gang ville være i stand til å åpne en butikk her,» sier moren rørt. «At hun til og med skulel få en egen symaskin fra ADRA var aldri i mine tanker eller drømmer. Jeg er så takknemlig til ADRA for dette – og så lykkelig! Dere har gitt min datter muligheten til å klare seg i livet. Hva er større enn det?»

*Navnet til jenta i historien er endret.

Du gjør arbeidet for å gi yrkesutdanning mulig:

Et av våre viktigste arbeidsredskap er pengene fra Hjelpeaksjonen. Sammen vil vi fortsette å hjelpe ungdommer med å løfte deres selvtillit og gi nøkler for framtiden. Yrkesutdanning er en slik nøkkel for mange. På denne måten bygges et sterkere samfunn.

Livet på vent

PAUSEKNAPP

Siden august 2017 har nesten 700 000 mennesker fra den etniske minoriteten Rohingya måttet flykte fra sine hjem i Myanmar.

ADRA har et omfattende nødhjelpsarbeid for flyktningene i Bangladesh, der barn og voksne lever under svært krevende forhold. Vi gir sårt tiltrengt hjelp til familier som har mistet alt; hjem, jobb og ofte verdighet.

Andre måter å hjelpe på

 • null

  Start din egen Hjelpeaksjon på nett

 • null

  Bli fast giver

  Faste, månedlige bidrag er den mest effektive måten å bidra på. Meld deg som fastgiver på

  adranorge.no/gi

 • null

  Testamentarisk gave

  Kanskje har du gitt penger til ADRAs arbeid i hele ditt voksne liv og hatt det som din hjertesak. Vissheten om at man kan fortsette å være til hjelp for mennesker i nød, selv etter man selv har gått bort, kan være en trøst.

  adranorge.no/gi

I fjor samlet

våre bøssebærere om lag 3,4 millioner kroner. ADRA Norge har lave administrasjonskostnader, og en høy prosent av innsamlede midler går direkte til formål. Se våre regnskap og kostnader på Innsamlingskotrollen.

ADRA samarbeider med Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge.

TAKK!

Fattigdom, krig og naturkatastrofer hindrer mange barn og ung i å få utdanning og mulighet for utvikling. Barn og unge med funksjonsnedsettelser i fattige land holdes ofte utenfor skole, yrkesutdanning og jobbmuligheter. ADRAs tilbud om utdanning innen tekniske fag når disse og andre sårbare unge fra minoritetsområder.

ADRAs yrkesopplæringstilbud i Myanmar har, siden starten i 2015, gitt mer enn 1200 ungdommer lærlingplass og hjelp til å få jobb eller starte egen virksomhet. Disse ungdommene slipper å reise langt hjemmefra til en usikker framtid på jakt etter inntekt. De kan etablere seg på hjemstedet og bli ressurs i lokalsamfunnet.

Utdanning er nøkkelen til livskvalitet, bærekraftig utvikling og håp for framtiden. Din gave er en nøkkel som åpner dører og gir barn og unge muligheter og håp for framtiden. Takk for at du vil være en nøkkelperson i ADRAs arbeid med å forandre verden, ett liv om gangen.

 

 

Birgit Philipsen
Generalsekretær, ADRA Norge