SLIK KAN DU HJELPE SKOLEBARN I NIGER:

(Eksempler)
 • Skolemateriell med skolesekk, solcellelampe, bøker kr 300,-
 • Dobbel pult og benk kr 600,-
 • Støtte til foreldregrupper som jobber mot tidlige ekteskap kr 200,-
 • Videreutdanning av lærer kr 500,-
 • Brønn med rent vann på skolen kr 150 000,-
 • Bygging av klasserom kr 150 000,-

Slik kan du hjelpe skolebarn i Niger:

(Eksempler)
 • Skolemateriell med skolesekk, solcellelampe, bøker kr 300,-
 • Dobbel pult og benk kr 600,-
 • Støtte til foreldregrupper som jobber mot tidlige ekteskap kr 200,-
 • Videreutdanning av lærer kr 500,-
 • Brønn med rent vann på skolen kr 150 000,-
 • Bygging av klasserom kr 150 000,-

SKOLEN SOM FORANDRER ALT

Gi utdanning til jenter og gutter i Niger

KONTO

3000.30.31000

VIPPS

ADRA #19543

SMS (200 kr)

ADRA til 2468

SKOLEN SOM FORANDRER ALT

GI UTDANNING TIL JENTER OG GUTTER I NIGER:

KONTO

3000.30.31000

VIPPS

ADRA #19543

SMS (200 kr)

ADRA til 2468
Jenter - skole - Niger

Da ADRA bygget skole, ble ekteskapskontrakten annullert

Skolen forandret alt for Djama (13). Hun skulle giftes bort, men heldigvis ble det ikke slik. I Niger er det ingen selvfølge at jenter går på skolen. Ofte er det slik at jenter som tas ut av skolen og ikke fullfører, giftes bort.

«Jeg ville henne ikke noe vondt, men vi visste ikke bedre,» forteller moren, Fatouma, 35. «Men skolen ble annerledes og attraktiv etter at ADRA kom, og da ville Djama gjerne begynne der igjen. ADRA har gitt henne skolebøker og solcellebelysning slik at hun kan lese om kvelden. Planene ble forandret, og det er alle fornøyd med!»

Djama forteller at klasserommet tidligere var i ei gresshytte. De hadde ingen  bøker eller skolemateriell. Hun synes det er motiverende å få komme til et  ordentlig klasserom der de slipper å sitte i støvet på bakken. Hun forteller: «Nå kan barna som har lært å lese og skrive også hjelpe foreldrene sine.»

Moren til Djama har aldri gått på skolen selv. Det er fremdeles mange foreldre som ikke forstår hensikten med å sende barna til skolen.

DE VILLE AT JEG SKULLE GIFTES BORT, MEN JEG VILLE PÅ SKOLEN!

Mange opplever det  om en stor risiko å sende jentene til skolen. Hvem skal beskytte dem der?

Mangel på utdanning er bare én av utfordringene i dette samfunnet. For å greie seg er familiene avhengig av å få leve i fred uten konflikt og terror. Regntida må også komme og vare som normalt.

ADRA jobber med lokale ledere og foreldregrupper for å endre holdninger og skape engasjement for utviklingen av deres eget samfunn. Det gir merkbare forandringer.

Du kan hjelpe mange jenter som Djama! Din gave i dag skaper positiv forandring.

SKOLE FORANDRER ALT!

ADRA: Utdanning i Niger

Unge jenter i Niger risikerer tidlige ekteskap og risikofylte barnefødsler. ADRAs utdanningsprogram bidrar til å endre holdninger og praksis. Det er mulig å endre holdninger. Gjennom undervisning av lærere, nye klasserom, skolebøker, blyanter, skolesekker, solcellelamper og e-læring, styrkes skolen og blir mer attraktiv.
 • Bygger klasserom i 20 landsbyer for mer enn 6 000 barn
 • Tilbyr e-læring: egne klasserom med undervisningsprogrammer på nettbrett
 • Gir skolemateriell: bøker, blyanter, skolesekk, solcellelampe
 • Bygger brønner, vannposter og latriner
 • Planter trær i en sårbar natur
 • Oppretter lesegrupper for foreldre
 • Gir videreutdanning til lærere
Omrissekart - Niger - Afrika

Fra Norge til Niger

Niger kommer nederst på indeksen for menneskelig utvikling (HDI). Norge er øverst på den samme listen. Landet har store ørkenområder og er sårbart for tørke og  klimaendringer i de kun 12 prosentene av landet som er dyrkbar mark. Fødselsraten er den høyeste i verden. Gjennomsnittlig antall år på skolen er 5 år.
 • Areal: 1 266 700 km2 (mer enn 3 ganger så stort som Norge)
 • Folketall: 20 millioner
 • Verdens yngste befolkning: halvparten under 15 år
 • Gjennomsnittlig levealder: 56 år
 • 11 % av kvinnene over 15 år kan lese og skrive

ALLE BARN I ALLE LAND PÅ SKOLEN

Takk!

I verden i dag er det 131 millioner jenter som ikke går på skolen. Jenter som blir gravide i svært ung alder må ofte slutte på skolen selv om de hadde ønsket å fortsette. En tredel av jenter i utviklingsland gifter seg før de fyller 18 år, og 1 av 9 gifter seg før de fyller 15.

Niger møter vi jenter som blir presset inn i ekteskap lenge før 15-årsalderen. Å gjennomgå en fødsel er en stor risiko for et spedbarn og ei altfor ung mor. Utdanning og godt samarbeid kan endre holdninger og forebygge tidlige ekteskap. ADRAs helhetlige arbeid for

utdanning redder liv og skaper like muligheter for både jenter og gutter. Takk fordi du tar vennlig imot våre bøssebærere som bruker av sin fritid
til Hjelpeaksjonen denne høsten.

Skolen forandrer alt, så takk for din gave!

Birgit Philipsen
Generalsekretær, ADRA Norge

PS!
Du kan også skrive under på ADRAs globale kampanje for alle barns rett til
skolegang: www.adra.org/inschool

I 2018 SAMLET

VÅRE BØSSEBÆRERE OM LAG 3,3 MILLIONER KRONER.
ADRA Norge har lave administrasjonskostnader, og en høy prosent av innsamlede midler går direkte til formål.

Se ADRAs regnskap på innsamlingskontrollen.no.

 

ADRA samarbeider med Norad.