VERKTØYKASSE HJELPEAKSJON 2022: PRAKTISK INFO OG RESSURSER

TRYGG TIL Å LÆRE

Psykisk helse for barn som rammes av krig og konflikter

I en ideell verden er alle barn trygge og frie. Ungdommer har planer og drømmer om nåtid og framtid. Men krig og konflikter fratar mange barn muligheten til å leke, lære og gå på skolen. Tenåringer mister ungdomstiden og tvinges til å bære voksnes ansvar altfor tidlig.

1. NÅR KRIGEN RAMMER
Barn og ungdommer som vokser opp med krig og krisesituasjoner merkes for liv et. De sliter med frykt og psykisk  overbelastning. Om lag 20 % av barn og voksne som rammes av katastrofer, får psykiske lidelser, og mange flere sliter med psykiske problemer. Dette påvirker i stor grad barnas læring.

2. SKOLEN GIR TRYGGHET
Barn og ungdommer som har et relevant og tilpasset skoletilbud med trygge rammer, klarer seg bedre. ADRA kurser lærere i klasseromsledelse og inkluderende skolemiljø. Positive mestringsstrategier, og gode støttesystemer i lokalmiljøet, styrker selvbildet og gir trygghet.

ADRA vektlegger derfor holdningsarbeid og kunnskap blant foreldre og lokalbefolkning.

God utdanning styrker psykisk helse og gir håp om en bedre framtid. Når du gir en gave til Hjelpeaksjonen, gir du barn trygghet, læring og vekst.

Eksempler på hvordan du hjelper:

 • null
  Skolemateriell 200 kr
 • null
  Kompetanse, psykisk helse i skolen  600 kr
 • null
  Kontantstøtte ukrainsk familie i en mnd.  750 kr
 • null
  Yrkesutdanning og jobbmuligheter  1900 kr

Eksempler på hvordan du hjelper:

 • null
  Skolemateriell 200 kr
 • null
  Kompetanse, psykisk helse i skolen  600 kr
 • null
  Kontantstøtte ukrainsk familie i en mnd.  750 kr
 • null
  Yrkesutdanning og jobbmuligheter  1900 kr

TRYGG TIL Å LÆRE

Psykisk helse for barn som rammes av krig og konflikter

I en ideell verden er alle barn trygge og frie. Ungdommer har planer og drømmer om nåtid og framtid. Men krig og konflikter fratar mange barn muligheten til å leke, lære og gå på skolen. Tenåringer mister ungdomstiden og tvinges til å bære voksnes ansvar altfor tidlig.

1. NÅR KRIGEN RAMMER
Barn og ungdommer som vokser opp med krig og krisesituasjoner merkes for liv et. De sliter med frykt og psykisk  overbelastning. Om lag 20 % av barn og voksne som rammes av katastrofer, får psykiske lidelser, og mange flere sliter med psykiske problemer. Dette påvirker i stor grad barnas læring.

2. SKOLEN GIR TRYGGHET
Barn og ungdommer som har et relevant og tilpasset skoletilbud med trygge rammer, klarer seg bedre. ADRA kurser lærere i klasseromsledelse og inkluderende skolemiljø. Positive mestringsstrategier, og gode støttesystemer i lokalmiljøet, styrker selvbildet og gir trygghet.

ADRA vektlegger derfor holdningsarbeid og kunnskap blant foreldre og lokalbefolkning.

God utdanning styrker psykisk helse og gir håp om en bedre framtid. Når du gir en gave til Hjelpeaksjonen, gir du barn trygghet, læring og vekst.

Ukraina

SLUTTET Å SNAKKE

En kirkesal i Romania er blitt sovesal for flykninger. Her møtte Elsa, en frivillig for ADRA, den lille jenta på bildet. Jenta og familien hadde flyktet fra et bomberom i Ukraina, der de hadde sittet i to uker. De opplevde en farefull reise til nabolandet, og nå hadde jenta vært fullstendig taus i fire dager.

Elsa bestemte seg for å gjøre noe spesielt for jenta. For egne penger kjøpte hun en liten dukke fra filmen Frost, som også heter Elsa. Straks lyste jentas ansikt opp i et stort smil, det første på lang tid. Litt godhet kan gi mye lys i en mørk hverdag.

Ukraina

SLUTTET Å SNAKKE

En kirkesal i Romania er blitt sovesal for flykninger. Her møtte Elsa, en frivillig for ADRA, den lille jenta på bildet. Jenta og familien hadde flyktet fra et bomberom i Ukraina, der de hadde sittet i to uker. De opplevde en farefull reise til nabolandet, og nå hadde jenta vært fullstendig taus i fire dager.

Elsa bestemte seg for å gjøre noe spesielt for jenta. For egne penger kjøpte hun en liten dukke fra filmen Frost, som også heter Elsa. Straks lyste jentas ansikt opp i et stort smil, det første på lang tid. Litt godhet kan gi mye lys i en mørk hverdag.

Etiopia

KIDNAPPET FOR Å GIFTES VEKK

Hindia (17) bor i Etiopia. Der hun bor, opplever barn og unge tidvis vold og frykt. Unge jenter er særlig utsatt.
Hindia har alltid vært flink på skolen. Selv om familien er fattig, har hun hatt drømmer om å studere på universitet. Lærerne har oppmuntret henne til videre utdanning.

Da hun var på vei hjem en kveld, brast drømmene. Hindia ble brutalt kidnappet på gata for å bli giftet bort. Heldigvis fikk Hindia raskt hjelp. Hun forteller selv at hun ble reddet ut av den truende situasjonen, mye takket være ADRAs holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet mot tidlige ekteskap.
Men jenta som tidligere elsket å lære, sliter nå med angst og frykt, og har vanskelig for å konsentrere seg.

TRAUMER SOM PÅFØRES BARN OG UNGE, MEDFØRER OFTE USYNLIGE SÅR OG ARR SOM KAN VARE HELE LIVET. FOR Å REDUSERE NEGATIVE PSYKISKE KONSEKVENSER AV KRISER, FATTIGDOM OG KONFLIKT, STYRKER ADRA BARNS LOKALE STØTTENETTVERK OG STIMULERER POSITIVE MESTRINGSSTRATEGIER.

Etiopia

KIDNAPPET FOR Å GIFTES VEKK

Hindia (17) bor i Etiopia. Der hun bor, opplever barn og unge tidvis vold og frykt. Unge jenter er særlig utsatt.
Hindia har alltid vært flink på skolen. Selv om familien er fattig, har hun hatt drømmer om å studere på universitet. Lærerne har oppmuntret henne til videre utdanning.

Da hun var på vei hjem en kveld, brast drømmene. Hindia ble brutalt kidnappet på gata for å bli giftet bort. Heldigvis fikk Hindia raskt hjelp. Hun forteller selv at hun ble reddet ut av den truende situasjonen, mye takket være ADRAs holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet mot tidlige ekteskap.
Men jenta som tidligere elsket å lære, sliter nå med angst og frykt, og har vanskelig for å konsentrere seg.

TRAUMER SOM PÅFØRES BARN OG UNGE, MEDFØRER OFTE USYNLIGE SÅR OG ARR SOM KAN VARE HELE LIVET. FOR Å REDUSERE NEGATIVE PSYKISKE KONSEKVENSER AV KRISER, FATTIGDOM OG KONFLIKT, STYRKER ADRA BARNS LOKALE STØTTENETTVERK OG STIMULERER POSITIVE MESTRINGSSTRATEGIER.

Hvordan bruker ADRA pengene dine?

Pengene vi samler inn i denne aksjonen brukes til nødhjelp og langsiktige prosjekter for utdanning i Ukraina, Etiopia, Somalia, Niger, Mali, Sør-Sudan og Myanmar.

ADRA har lave administrasjonskostander, og mottar støtte fra Utenriksdepartementet og Norad. For denne innsamlingen er kostnaden på mindre enn 10%. ADRA er medlem av Innsamlingskontrollen.

Hvordan bruker ADRA pengene dine?

Pengene vi samler inn i denne aksjonen brukes til nødhjelp og langsiktige prosjekter for utdanning i Ukraina, Etiopia, Somalia, Niger, Mali, Sør-Sudan og Myanmar.

ADRA har lave administrasjonskostander, og mottar støtte fra Utenriksdepartementet og Norad. For denne innsamlingen er kostnaden på mindre enn 10%. ADRA er medlem av Innsamlingskontrollen.