Et ADRA lokallag engasjerer og utruster

Et ADRA lokallag engasjerer og utruster til omsorg og samfunnsansvar både globalt og i nærmiljøet gjennom lokale aktiviteter og prosjekter som knyttes til ADRA. Lokallagets aktiviteter kan være sosialt arbeid for ulike målgrupper i nærmiljøet, innsamlingsaktiviteter eller annen innsats for å gjøre ADRA og kirken kjent. ADRA er Adventistkirkens hjelpeorganisasjon, og den lokale Adventistkirken er drifteren av et ADRA lokallag.

Omsorg

Når vi jobber gjennom et ADRA lokallag, bidrar vi til et trygt og inkluderende lokalmiljø og vi viser omsorg for vanskeligstilte mennesker, som flyktninger, migranter, marginaliserte, syke eller lavinntektsfamilier.

Tilhørighet og fellesskap

Du gir deltakerne i lokallaget tilhørighet i et fellesskap. Du synliggjør og gjør kjent ADRA og menighetens navn. Du senker terskelen for deltakelse med en mer nøytral profil for bestemte formål, og du har mulighet til å søke støtte og ressurser fra ADRA Norge.

Et ADRA lokallag engasjerer og utruster

Et ADRA lokallag engasjerer og utruster til omsorg og samfunnsansvar både globalt og i nærmiljøet gjennom lokale aktiviteter og prosjekter som knyttes til ADRA. Lokallagets aktiviteter kan være sosialt arbeid for ulike målgrupper i nærmiljøet, innsamlingsaktiviteter eller annen innsats for å gjøre ADRA og kirken kjent. ADRA er Adventistkirkens hjelpeorganisasjon, og den lokale Adventistkirken er drifteren av et ADRA lokallag.

Omsorg

Når vi jobber gjennom et ADRA lokallag, bidrar vi til et trygt og inkluderende lokalmiljø og vi viser omsorg for vanskeligstilte mennesker, som flyktninger, migranter, marginaliserte, syke eller lavinntektsfamilier.

Tilhørighet og fellesskap

Du gir deltakerne i lokallaget tilhørighet i et fellesskap. Du synliggjør og gjør kjent ADRA og menighetens navn. Du senker terskelen for deltakelse med en mer nøytral profil for bestemte formål, og du har mulighet til å søke støtte og ressurser fra ADRA Norge.

Hvorfor?

  • Du bidrar til et trygt og inkluderende lokalmiljø.

  • Du viser omsorg for vanskeligstilte mennesker, som nye innvandrere eller lavinntektsfamilier.

  • Du gir deltakerne i lokallaget tilhørighet i et fellesskap.

  • Du synliggjør ADRA og menighetens navn.

  • Du senker terskelen for deltakelse.

  • Du får støtte og ressurser fra ADRA Norge.

Ta kontakt med ADRA

for videre veiledning og informasjon.

+ 47 31 01 88 00

sandra.bjerkan@adranorge.no

AKTUELT OM LOKALLAG