Keep girls safe

Menneskehandel og moderne slaveri er utbredt over hele verden og foregår i det skjulte.

Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt mot menneskehandel og moderne slaveri i Nord-Thailand. Prosjektet er todelt og består av et beskyttelseshjem for spesielt sårbare jenter, samt forebyggende arbeid i landsbyer og på skoler, herunder skolestipend for sårbare gutter og jenter. Minoritetsbefolkningene mangler ofte statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper sårbare grupper i prosessen for like rettigheter.

Et skolestipend koster 2250 kr for et barn for et år. Skolestipendet gis til skolen som ordner slik at det kommer eleven til gode. Hvis pengene gis direkte til familien, kan det ofte bli brukt til andre presserende behov akkurat da, så det sikreste er at skolen administrerer stipendene.

Vil du være med å beskytte barn i Nord-Thailand?

Gi med Vipps eller kort: gi.adranorge.no/keepgirlssafe

– eller til ADRAs gavekonto 3000.30.31035.

Merk gaven «Keep Girls Safe».

 

Les mer fra prosjektet her: