Nødhjelp

I krisesituasjoner er ADRA raskt og effektiv til stede gjennom nettverket av lokale partnere i 130 land. ADRA gir hjelp til de som trenger det mest, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

Her hjelper ADRA til akkurat nå:

Sult i Øst-Afrika:

ADRA hjelper i Sør-Sudan, Somalia og Kenya.

Syria:

Konflikten i Syria har vart i over fem år. Mange liv har gått tapt og infrastruktur har blitt ødelagt.

ALEPPO: Overlevende barn, kvinner og menn har blitt evakuert fra Aleppo. Flere er alvorlig syke. De har levd uten medisin, mat og varme lenge. ADRA står klar til å hjelpe. Du kan også hjelpe!

Barna har ofte mistet flere års skolegang. I samarbeid med ADRA Sverige og med støtte fra OCHA, støtter ADRA Norge rehabilitering av skoler i Syria. Til sammen 300 klasserom ved 15 skoler rehabiliteres og noen steder skal midlertidige klasserom settes opp. Barna vil også få psykososial støtte og lærerne vil få opplæring i psykososialt arbeid.

ADRA støtter også opprettelsen av et beskyttelseshjem for kvinnter og barn – det første i sitt slag i Syria.

Jemen – den glemte katastrofen

Krigen i Jemen har fordrevet 3 millioner mennesker fra sine hjem og det er alvorlig mangel på mat og medisiner. 80% av Jemens befolkning trenger hjelp. I følge Unicef dør et barn av sult hvert tiende minutt. ADRA jobber for å dekke primærbehov for mat og rent vant i Midtøstens fattigste land.

Uroligheter i Sør-Sudan

I juli 2016 brøt det på nytt ut uroligheter i Sør-Sudan. ADRA hjelper internt fordrevne og sørsudanesiske flyktninger i nabolandet Uganda. I Sør-Sudan har ADRA distribuert mat til over 6400 mennesker som har flyktet fra hjemmene sine, og med støtte fra Norad jobber vi spesielt for at skolehverdagen til barna kan fortsette til tross for konflikten. I Uganda jobber ADRA for å bedre hygienen i flyktningleirene. 37 latriner og midlertidige dusjanlegg blir satt opp i flyktningleiren ved grensa til Sør-Sudan. Jenter og kvinner får hygienepakker.

Syriske flyktninger i Libanon

ADRA støtter to skolesentere for syriske flyktningbarn i Libanon slik at barna får mulighet til skolegang, en varm skolelunsj hver dag, samt skolemateriell. ADRA har også delt ut vinterpakker til sårbare flyktningfamilier i de kalde vintermånedene.

Flyktninger i Europa

ADRA har vært tilstede på grenseovergangene og fokusert spesielt på kommunikasjon og informasjon til flyktningene. Etter at grenseovergangene ble stengt, jobber ADRA for flyktningene som er i hvert enkelt land. ADRA Norge fokuserer spesielt på Slovenia og Hellas.

Flyktninger fra Sør-Sudan i Uganda

Siden konflikten i Sør-Sudan eskalerte i juli 2016, har mer enn 590 000 barn og voksne flyktet til Uganda. Flyktningstrømmen toppet seg i desember da ca. 2500 flyktninger ankom daglig.

ADRA har ansvaret for drift av deler av en flyktningleir. Her hjelper de til med organisering, sanitærforhold, husdyr, energi, miljø og utdanning. Barna må få mulighet til skolegang. 64 % av menneskene som ankommer flyktningleirene i Uganda er barn under 18 år.