Nødhjelp

I krisesituasjoner er ADRA raskt og effektiv til stede gjennom nettverket av lokale partnere i 130 land. ADRA gir hjelp til de som trenger det mest, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

Her hjelper ADRA til akkurat nå:

Rohingya-flyktninger i Bangladesh

Siden 25. august har mer enn 680 000 Rohingyaer flyktet til Bangladesh fra Myanmar. Situasjonen i leirene er desperat, og basisbehov som mat, vann og husly er det mest prekære. ADRA distribuerer komplimentære matpakker (linser, salt, sukker, olje) i samarbeid med Verdens Matvareprogram som distribuerer ris. I tillegg distribuerer ADRA materialer til midlertidig husly – tau, presenning og bambusstokker.

Nepal:

Terai-regionen i Nepal ble rammet av en kraftig nedbør i midten av august. Tusenvis av mennesker fikk ødelagt hus og åkrer. Regnet førte også til stor skade på infrastrukturen i distriktet. ADRA distribuerer matpakker, kjøkkenutstyr, sengetøy og materialer for husly til 620 familier.

I samarbeid med ADRA-nettverket, støtter ADRA også et prosjekt i to distrikter som ble hardt rammet av jordskjelvene i april/mai 2015. Her styrkes og hjelpes lokalsamfunn og lokale myndigheter i planlegging av hvordan de kan forebygge katastrofer, og hvordan de kan respondere dersom en katastrofe skulle skje.

Gjenoppbygging av skoler etter orkanene Irma og Maria

Øyene i Karibia ble hardt rammet av orkanene i september. På øya Tortola i De britiske Jomfruøyene, ble nesten alle skolene helt eller delvis ødelagt av de kraftige stormene. De få som kunne brukes til undervisning ble prioritert til de eldste elevene som var inne i eksamensperioden. ADRA samarbeider med UNICEF og lokale undervisningsmyndigheter om å sette opp midlertidige skolefasiliteter for de yngre elevene.

Sult i Øst-Afrika

ADRA har distribuert matpakker til mange tusen mennesker i Somalia, Sør-Sudan og Kenya. Nå fokuserer ADRA på å gi skolebarn i Juba et næringsberiket måltid hver dag. For mange barn er dette det eneste måltidet de får den dagen.

Syria:

Konflikten i Syria har vart i mer enn seks år. Mange liv har gått tapt og infrastruktur har blitt ødelagt. Barna har ofte mistet flere års skolegang. ADRA støtter rehabilitering av klasserom og vannsystemer i Aleppo, samt et beskyttelseshjem for kvinner og barn – det første i sitt slag i Syria.

Jemen – den glemte katastrofen

Krigen i Jemen har fordrevet 3 millioner mennesker fra sine hjem og det er alvorlig mangel på mat og medisiner. 80% av Jemens befolkning trenger hjelp. I følge Unicef dør et barn av sult hvert tiende minutt. ADRA jobber for å dekke primærbehov for mat og rent vant i Midtøstens fattigste land.

Uroligheter i Sør-Sudan

I juli 2016 brøt det på nytt ut uroligheter i Sør-Sudan. ADRA hjelper internt fordrevne og sørsudanesiske flyktninger i nabolandet Uganda. I Sør-Sudan har ADRA distribuert mat til over 6400 mennesker som har flyktet fra hjemmene sine, og med støtte fra Norad jobber vi spesielt for at skolehverdagen til barna kan fortsette til tross for konflikten. I Uganda jobber ADRA for å bedre hygienen i flyktningleirene. 37 latriner og midlertidige dusjanlegg blir satt opp i flyktningleiren ved grensa til Sør-Sudan. Jenter og kvinner får hygienepakker.

Syriske flyktninger i Libanon

ADRA støtter to skolesentere for syriske flyktningbarn i Libanon slik at barna får mulighet til skolegang, en varm skolelunsj hver dag, samt skolemateriell.

Flyktninger i Europa

ADRA har vært tilstede på grenseovergangene og fokusert spesielt på kommunikasjon og informasjon til flyktningene. Etter at grenseovergangene ble stengt, jobber ADRA for flyktningene som er i hvert enkelt land. ADRA Norge fokuserer spesielt på Slovenia og Hellas.

Flyktninger fra Sør-Sudan i Uganda

Siden konflikten i Sør-Sudan eskalerte i juli 2016, har mer enn 590 000 barn og voksne flyktet til Uganda. Flyktningstrømmen toppet seg i desember da ca. 2500 flyktninger ankom daglig.

ADRA har ansvaret for drift av deler av en flyktningleir. Her hjelper de til med organisering, sanitærforhold, husdyr, energi, miljø og utdanning. Barna må få mulighet til skolegang. 64 % av menneskene som ankommer flyktningleirene i Uganda er barn under 18 år.