Rapporten for Hjelpeaksjon 2018 er herved i havn, og vi kan glede oss over et omtrent like bra resultat som året før! Resultatet for landsinnsamlingen ble kroner 3 281 357,-

Takk til alle som har stått på iherdig for at din menighet eller skole kan levere et solid resultat for innsamlingsaksjonen. Dette kommer mange mennesker til gode og forandrer liv.
Det som dere har samlet inn, og som du gir i andre sammenhenger, gjør at ADRA videre kan søke Norad om midler – og dermed mangfoldiggjøres beløpene. Dine 100 kroner blir til 1000.

Mindre enn 10 % fra Hjelpeaksjonen benyttes til administrasjon og til å dekke kostnadene til aksjonen. Rundt 10 % brukes som hjelp i akutte katastrofer når hjelpen haster, for eksempel naturkatastrofer og krig. Resten av pengene benyttes i langsiktig utviklingshjelp, til å gi barn og lærere i noen av verdens aller fattigste land den hjelpen de så sårt trenger for å løfte kvaliteten og mulighetene til utdanning for alle – inkludert barn og ungdom som er sårbare og marginaliserte.

Fokusland for Hjelpeaksjon 2018 var Myanmar og tematikken var yrkesopplæring for marginalisert ungdom; ungdom fra minoritetsområder og ungdom med funksjonsnedsettelser.
Vi fikk møte ungdom som har fått nytt håp og har startet egne bedrifter etter opplæringen. En av historiene finner du her, på ADRA Norges Youtube-kanal:  https://www.youtube.com/watch?v=8kdhFC5l7kI&t=35s

 

Dypest sett handler Hjelpeaksjonen om rettferdighet, medfølelse og kjærlighet. ADRA er en kristen trosbasert organisasjon med disse verdiene i bunn.
Når vi tar inn over oss de store forskjellene i verden i dag, når vi våger å se fattigdommen inn i øynene – røres og beveges vi. Vi våger også å tro at det rører vår Gud: Han som ser hver dag i hvert eneste menneskes liv.

Vi er alle skapt i Guds bilde og utrustet med evner som skal ha lov til å utfolde seg.
«La rett renne fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer.» Amos 5,24.

Takk til hver og en for din innsats i forbindelse med Hjelpeaksjon 2018.

Nå er vi i full gang med å planlegge Hjelpeaksjon 2019! Vi håper DU planlegger å bli med!