Bli kjent med ADRA og Hjelpeaksjonen

Utdanning: Utdanning er et sterkt virkemiddel for å skape bærekraftig utvikling. Med midler fra Hjelpeaksjonen og norske myndigheter v. Norad styrker ADRA kvaliteten på utdanning for barn i 5 av verdens fattigste land: Etiopia, Myanmar, Sudan, Somalia og Sør-Sudan. ADRA gir videre utdanning til lærere og rektorer, styrker lokale foreldreråd/skolestyrer.  Mange barn med lærevansker eller…