Nyheter

Warite (29) tar glad imot hver eneste elev i klassen til en ny skoledag. Det er lett å se at hun trives med sitt arbeid og at hun har øye for den enkelte eleven i 1. klasse. Elevenes alder varierer, men Warite fanger alles oppmerksomhet når skoledagen begynner.

Da Warite vokste opp, var det ingen som brydde seg om jenter gikk på skolen eller ei. Foreldrene hennes hadde ingen utdannelse, men Warite skulle bli den første kvinnen med utdannelse i sin familie. I dag er hun en rollemodell som det snakkes om i positive ordelag i landsbyen der hun kommer fra, en person som de fleste ser opp til fordi hun aldri gav opp drømmen om å utdanne seg til lærer. «Men ADRA har gitt meg mulighet til å bli en bedre lærer,» sier Warite. Hun har nylig gjennomgått et nytt, omfattende kurs innen lese- og skriveopplæring, og er veldig inspirert. «Fra før hadde jeg utdannelse i samfunnsfag fra et college,» forteller hun, «men jeg trengte å lære mer om hvordan jeg kunne utvikle meg som lærer. Den viktigste forskjellen er at jeg nå underviser med eleven i sentrum, og ikke meg selv.»

Warite fortsetter: «Da jeg var 13 år, ønsket mannen til søsteren min at jeg skulle giftes bort til broren hans, noe som var kulturelt akseptert og forventet, særlig fordi vi slet med økonomien. Men jeg nektet. Jeg ville absolutt fortsette på skolen. Min mor var enke, og hun støttet meg, selv om hun nok kunne trengt pengene fra medgiften, ca 30 kuer sa de at jeg var verdt.

Foto: Gry Haugen/ADRA Norge

Foto: Gry Haugen/ADRA Norge

I landsbyen der Warite kommer fra, er det i dag flere jenter som fortsetter skolegangen enn det var før. Tidligere ønsket ikke folk å høre om utdannelse for jenter. Jentene giftet seg 13 – 14 år gamle, noe som fremdeles ikke er uvanlig mange steder.

Nå er jeg veldig glad for at ADRA har gitt meg en mulighet til å videreutvikle meg som lærer. Før underviste jeg mer teoretisk, kanskje over hodene på elevene. Nå vet jeg hvordan jeg kan undervise mer praktisk. Jeg vet hvordan jeg kan la elevene arbeide i grupper som støtter hverandre, og jeg kan hjelpe de svake elevene til å forstå. Mange av jentene på skolen trenger også støtte i forhold til utdanningen. De trenger noen å snakke med som kan gi gode råd og som har opplevd dilemmaene selv.

«Du vet, bygninger og monumenter kan raseres og bli borte. Men det jeg har lært – vil smitte videre på hele dette samfunnet,» avslutter Warite før hun må skynde seg inn til en ny time.