Hvert år gifter 12 millioner jenter seg før de er 18 år, 1/5 av alle jenter i verden. Dette skjer på tvers av land og kulturer. De unge jentene som giftes bort, erfarer begrenset frihet, isolasjon, ingen rett til utdanning, helsehjelp eller beskyttelse. Ofte er de ikke fysisk, følelsesmessig eller psykisk modne til å bli ektefeller og mødre. De risikerer livsfarlige fødselskomplikasjoner uten jordmorhjelp, og er utsatt for sykdommer og vold
i hjemmet. Når unge jenter nektes adgang til skolen, mister familiene mulighetene til å arbeide seg videre ut av fattigdomsspiralen.

Alle barn har rett til å gå på skolen og få kvalitetsutdanning. Likevel er det 262 millioner barn og ungdommer i verden som ikke går på skolen. God utdanning betyr blant annet at barn faktisk skal lære noe når de er på skolen, men mange barn dropper ut av skolen fordi undervisningskvaliteten er for dårlig og læringsutbyttet svakt.

Hva kan jeg gjøre med dette? Du har en stemme. Du kan fortelle om urettferdigheten ved at barn i verden ikke får skolegang. Det er viktig. La ingen få deg til å tro at forandring ikke nytter!

1. Fortell andre om at alle barn har rett til skolegang,
at skole er fundamentalt for håp og bærekraftige
samfunn. Del på Facebook og der du er til stede.

2. Skriv under på den verdensomspennende underskriftskampanjen: https://inschool.adra.org/petition

3. Bli fast giver og støtt ADRAs arbeid med konkret hjelp til utdanning for barn i Niger, Mali, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Myanmar.

En viktig del av ADRAs arbeid er bevisstgjøring og arbeid knyttet til holdninger og skadelige praksiser. Alle barn, uansett funksjonsevne eller bakgrunn, skal inkluderes i klasserommet og få lov til å lære etter sine forutsetninger. 90 % av alle potensielle skoleelever i utviklingsland går ikke på skolen i dag. De er uønsket.

Barn og ungdom som av ulike årsaker holdes utenfor skolen, er sårbare for moderne slaveri: menneskehandel, tvangsarbeid og rekruttering til militante grupper. De risikerer å måtte arbeide uten lønn og under
uakseptable arbeidsforhold, eller å bli giftet bort som barn og bli gravide mens de selv er barn.

ALLE BARN.

I ALLE LAND.

PÅ SKOLEN!

DIN STEMME ER VIKTGI: www.adra.org/inschool