De sterke svake

Ingen visste hvor foreldrene til Sarah* hadde tatt veien. Var de blitt tatt av dage? Hadde de rømt for å redde livet? «Det var ikke tid til å vente og finne ut av ting,» forteller Miriam* og sukker, «I en situasjon hvor alle i byen rømte fra opprørerne som voldtok og drepte, hvilken lærer ville…