Den 1. oktober rammet en sterk orkan Haiti. 546 mennesker er bekreftet døde, og 438 hardt skadet som direkte følge av orkanen Matthew. Til sammen er 2,1 millioner mennesker rammet, og 1,4 millioner mennesker i direkte behov for humanitær hjelp.

Småbonden Charlemagne Beauzil, 36, er bekymret for familiens tilstand, og særlig for den lille babyen deres på bare 4 måneder. Hvordan skal han klare å skaffe mat til dem alle? Avlingen og det de skulle leve av er ødelagt. Charlemagne er frustrert: «Jeg håper ikke myndighetene har glemt oss,» sukker han. Alle husene i landsbyen er ødelagt og familien bor i et skur som han har klart å samle sammen materialer til. I tillegg til Charlemagnes egen kjernefamilie, kommer slektninger dit for å søke ly om nettene.

Da ADRA kom til denne avsidesliggende landsbyen på tirsdag denne uka, hadde de med seg katastrofehjelp i form av mat, hygieneartikler og utstyr for rensing av vann til 100 familier. ADRA fikk hjelp av FN-helikopter (WFP) til å frakte nødhjelpen til det avsidesliggende området.

ADRA når fram til avsides landsbyer

ADRA når fram til avsides landsbyer

ADRA samarbeider også med den Canadiske organisasjonen Global Medic om vannfiltreringssystemer i Torbeck og Les Cayes. Systemene hjelper for øyeblikket opp mot 20 000 mennesker slik at de kan få rent vann og lettere unngår kolera og vannbårne sykdommer.

Fritz Biserreth, som i flere år har ledet ADRAs arbeid på Haiti, understreker ADRAs ønske og forpliktelse om å hjelpe de rammede både kortsiktig og langsiktig. Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule, et land som ligger midt i beltet for orkaner og tidvis rammes av jordskjelv. Sterkt befolkningspress gir utpining av jorden og alvorlige erosjonsproblemer i landskapet. De fleste innbyggerne er småbønder som lever i stor fattigdom.

ADRA trenger din hjelp til å fortsette arbeidet på Haiti etter orkanen Matthew.
Merk din gave «Haiti» og benytt konto 3000.30 31035 eller Vipps til ADRA Norge. Hjertelig takk!