Nyheter

546 mennesker omkom på Haiti da orkanen Matthew herjet landet 5. oktober. Mer enn 750 000 mennesker er i behov for umiddelbar nødhjelp og det rapporteres allerede om kolerautbrudd. ADRAs umiddelbare nødhjelp inkluderte nødhjelpspakker med mat, vannrenseutstyr og hygienepakker. ADRA ser nå videre på hva som skal gjøres.

Kolera var allerede en bekymring før orkanen, og risikoen er mye større for både kolera og andre vannrelaterte sykdommer i kjølvannet av orkanen. I samarbeid med canadiske GlobalMedic, fokuserer ADRA på å gi tilgang til vann som er trygt å drikke, og på den måten forebygger kolera og andre sykdommer.

Så langt har ADRA og GlobalMedic bidratt med følgende:

  • 7 vannrenseenheter som til sammen kan rense 140 liter vann i minuttet.
  • 288000 vannrensetabletter som kan rense 2,88 millioner liter vann.
  • 1000 nødhjelpspakker til familier, som blant annet inneholder en vannrenseenhet som kan gi rent vann i et år, i tillegg til såpe, tannkrem, tannbørste, bind, vaskemiddel og andre hygieneartikler.

For en nasjon som Haiti, den fattigste på den vestlige halvkule, er en naturkatastrofe i denne størrelsesordenen også en humanitær katastrofe. Haitis befolkning holder fortsatt på med gjenoppbygging etter det store jordskjelvet i 2010. Før orkanen Matthew bodde titusenvis i telt og midlertidige boliger, og risikoen for kolera var stor. Landbruket var avhengig av lokale ressurser. Nå bor tusenvis av mennesker i overfylte sheltere. I slike situasjoner er frykten for sykdomsutbrudd alltid en bekymring. I tillegg vil mange av de lokale ressursene være redusert.

Hjelp ADRA å nå flere mennesker på Haiti. Gi din gave til ADRA Norge på Vipps eller til konto 3000.30.31035 – merk «Haiti».

Foto: Janelle Walikonis/ADRA