Nyheter

I juli dette året brøt det ut nye uroligheter som rammet den hardt prøvde befolkningen særlig i og omkring hovedstaden Juba i Sør-Sudan. Nye flyktningstrømmer, særlig til Uganda og internt i landet, søkte ly og sikkerhet. Utryggheten ble også merket på Adventistkirkens område i Juba der 5000 voksne og barn søkte tilflukt i mer enn to uker. Området rommer to kirker, skole, klinikk, boliger og kontorer, blant annet for ADRA.

«ADRA Norge gjorde som vi alltid gjør i tilsvarende situasjoner: Vi informerte den norske ambassaden og Norad og fortalte hva som hadde skjedd og hvordan ADRA ville hjelpe,» forteller Margit Wærn, som har vært i Sør-Sudan en rekke ganger og har lang erfaring fra arbeid i landet. «Om ikke Juba er stabilt, er ingenting stabilt i dette landet,» sier Margit. «Å bistå med nødhjelp i Juba og omegn vil derfor være en prioritet.»

Med ADRA Norges fokus på utdanning i konflikt og krise, ba den norske ambassaden i Juba ADRA om å søke Norad om midler til finansiering av nødhjelp. Norad ga 10 millioner kroner til prosjektet. I oktober starter derfor arbeidet som hjelper barn på 4 skoler og i 3 uformelle læresteder (til sammen 5200 barn) for at de kan få et tryggere og bedre utdanningstilbud. Skolen på Adventistkirkens campus i Juba er en av skolene som vil få støtte.

  • 2200 foreldre kurses i helse, ernæring, viktigheten av utdanning og fredsbygging.
  • Det bores 4 brønner ved skolene og bygges nye toaletter.
  • 5200 barn får myggnett
  • 500 barn får pakker med tepper, kjøkkenutstyr og presenninger.
  • Alle barna får et måltid varm mat om dagen.
  • Alle lærerne får trening i å gi psykososial hjelp, beskytte og se barna.
  • Barna gis nødvendig skolemateriell.
  • 62 lærere og frivillige læres opp til å undervise i ulike ferdigheter.
  • 1200 jenter får pakker med hygieneprodukter.

Prosjektet i Juba vil vare i 8 måneder. ADRA Norges egenandel er ca. 250 000 norske kroner.

Årene etter Sør-Sudans selvstendighet i 2011 har vært særdeles turbulente. I 2014 ble landet definert av FN som verdens mest sårbare stat. De humanitære utfordringene sidestilles i alvorsgrad med Syria og Kongo. Veier, skoler og helsetilbud er meget svakt utbygd. Den humanitære situasjonen er prekær To millioner mennesker er drevet på flukt. 1,5 millioner er internt fordrevne. Det er ikke prioritert midler til å drifte offentlig sektor.

Sør-Sudan er et satsingsland for utdanningsbistand fra norsk side. Over 70 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter. På Norads nettside kan en lese at ADRA, Flyktninghjelpen, Strømmestiftelsen, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp er viktige norske aktører på utdanningssiden i Sør-Sudan. 60 prosent av lærerne har ikke lærerutdanning. Kun 13 prosent av lærerne er kvinner.