Nyheter

Når Verdens flyktningdag markeres 20. juni 2016, er det mer enn 60 millioner mennesker i verden som er internt fordrevet, søker asyl eller er flyktninger i andre land. FN beskriver Syria-krisen, som har forårsaket at halvparten av landets befolkning er på flukt, som den største humanitære krisen i vår tid.

Som en internasjonal humanitær organisasjon har ADRA lang erfaring i å hjelpe folk som har blitt fordrevet av konflikt og forfølgelse. Fra 2010-2015 har ADRA hjulpet rundt 5 millioner flyktninger og internt fordrevne. Vi hjelper for tiden flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. ADRAs respons til den syriske krisen inkluderer hjelp til internt fordrevne i Syria, arbeid for flyktninger og asylsøkere i Libanon, Hellas og andre steder i Europa. ADRA hjelper også internt fordrevne i Irak.

I møte med denne humanitære krisen markerer ADRA Verdens flyktningdag med et kall til handling:

Vi ber DET INTERNASJONALE SAMFUNNET om å finne en snarlig, human løsning for å bosette flyktningene som er strandet i Hellas og andre deler av verden. Vi ber også det internasjonale samfunnet om å adressere forholdene som gjør at folk blir flyktninger. Vi ber det internasjonale samfunnet om å hjelpe syriske myndigheter om å finne en fredelig løsning på den syriske konflikten, samt adressere konflikter og bekymringer for menneskerettigheter som får folk til å flykte fra andre land.

Vi ber POLITIKERE om å stå for det de tror på og ikke bøye etter for populisme. Rett og galt forandrer seg ikke. Menneskers verdighet og menneskerettigheter er alltid de samme, uansett om situasjoner endrer seg eller blir kommersiell.

Vi ber MEDIA om å rapportere om flyktningene og relaterte situasjoner på en ansvarlig måte. Vi ber dem presentere et balansert, rettferdig bilde av det som skjer og å ikke fyre opp under folks frykt og fordommer.

Vi ber KIRKENE om å snakke med menighetene om hva som er de kristnes sosiale ansvar overfor disse situasjonene, og hvordan de kan følge Jesu eksempel selv i vanskelige tider. Adventistkirkene i Europa har gått sammen med ADRA om prosjekter for å hjelpe flyktninger i deres samfunn. Vi utfordrer kirkene til å vurdere sin rolle i å gi en hjelpende hånd til alle de millioner mennesker på flukt i verden og i egne lokalsamfunn.

Vi ber DEG om å ikke bli påvirket av egoisme, frykt og fordommer. Vi oppfordrer til handling drevet at intelligens, medfølelse og anerkjennelse av menneskeheten og menneskerettigheter. Vi tror at alle mennesker har kraft til å være en positiv påvirkning i verden og at alle kan hjelpe flyktninger, selv om det kun er å be en bønn for dem eller forsøke å sette seg inn i deres situasjon.

For å finne ut mer om ADRAs arbeid med flyktninger, besøk ADRA.org/refugees.

For å finne ut mer om hva du kan gjøre for å hjelpe flyktninger, signer oppropet: https://actionsprout.io/4348D6/initial

For å finne ressurser kirken din kan bruke i dette arbeidet, gå til: https://www.adventist.org/en/information/special-days/refugees/.

 

OM ADRA:

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, koordinert nasjonalt, regionalt og/eller internasjonalt.