Richard Havstein er en av deltagerne fra Norge. (Foto: privat)

Sykle for ADRA!


Sponsorløp i Europa – fra Lillehammer til Kroatia!

I sommer arrangerer ADRA i Europa en ADRA tour fra Norge til Kroatia. 17. juli sykler den første gruppen fra Lillehammer. Felles for alle deltagerne er at de må være med og skaffe sponsorer til ADRAs arbeid for utdanning i noen av verdens fattigste land.

Påmeldingsfrist er utsatt til 31. mars 2016, og du kan velge hvilke etapper du ønsker å sykle. Se hele reiseruten, priser og betingelser her: www.adratour.org Du kan kombinere din interesse for sykkel med en flott sommerferie og en meningsfull aktivitet som gir mening.
Første etappe går fra Lillehammer til Tyrifjord VGS (overnatting) ved Hønefoss, og sponsorinntektene går altså til ADRAs arbeid for utdanning.

Sykkelløpet Cycle4Education støttes og organiseres av Radurlaub Zeitreisen GmbH. Dette firmaet har erfaring fra sykkelløp for amatører, og vil følge deltagerne på reisen.

Reiseruten:
Uke 1: Lillehammer – København
Uke 2: København – Stuttgart
Uke 3: Stuttgart – Ljubljana
Uke 4: Ljubljana – Kroatia (inkl. cruise på yacht)

Utdanning gir mange ringvirkninger i et samfunn og er en av de sterkeste virkemidlene til å skape bærekraftig utvikling. ADRA Norge jobber i mange av verdens fattigste land for å gi barn muligheter til utdanning og skolegang. Her trenges skolebygg, utstyr og læremateriell. Ikke minst trenger lærere å få en utdannelse slik at undervisningskvaliteten styrkes.