Nyheter

Av Memory Cox, ADRA Libanon/Kurdistan/Syria, Britt Celine Oldebråten og Gry Haugen, ADRA Norge.

 

ADRA i Midtøsten

 

Konflikten i Syria startet I 2011 og er på vei inn i sitt sjette år. 13 millioner mennesker i Syria er i behov av humanitær assistanse og 6 millioner har allerede flyktet. Det atskillig mindre nabolandet Libanon med et folketall som tidligere kunne sammenlignes med Norge, har alene tatt imot mer enn 1 million (registrerte) flyktninger, en stor utfordring i et land hvor mange mennesker fra før lever under fattigdomsgrensen.

 

En tapt generasjon?

Barna som flykter, betaler den høyeste prisen når de forlater hjem, venner, lokalsamfunn og storfamilie. De legger igjen barndommen og drømmene sine, og må slå seg ned på steder der de ofte ikke kjenner noen. Mange av barna må, i stedet for å gå på skolen, arbeide for at familien skal klare seg. Barna kan bli usynlige i en slik livssituasjon, og mange er traumatiserte og utsatt for misbruk.

Før krigen i Syria startet gikk 95 % av barna på skolen. Nå har mange av skolene i Syria ikke vært operative på flere år, og en regner med at mer enn 3 millioner barn er uten skolegang. Slik blir barn nektet retten til utdanning. Noen av hindringene flyktningene i Libanon møter, er språkforskjeller, kostnader (til for eksempel transport) og pensum. Konsekvensene er langt mer alvorlige enn at de ikke lærer å lese, skrive eller regne. Barna som ikke går på skolen risikerer å bli rekruttert til barnearbeid, å gifte seg i ung alder eller bli barnesoldater. Syria står virkelig overfor en tapt generasjon.

Det libanesiske skolesystemet har sprengt kapasitet, særlig med tanke på de minste barna. 200 000 barn mangler et skoletilbud, og flere av de som begynner på skolen slutter på grunn av språkbarrierer og andre hindringer.

 

ADRAs læresenter i Beirut

ADRA opprettet et kontor for Midtøsten (ADRA Mena) i 2012, og var snare med å starte opp et opplæringssenter for flyktningbarn i Beirut, Libanon. Skolen tilbyr opplæring for barn slik at barna senere kan følge formell skolegang.

Hver dag kommer 120 barn fra 6 – 12 år til senteret. De kommer hit fordi de ikke har fått plass på en skole, ikke har råd til å gå på skolen, har droppet ut av skolen eller at det ikke har vært trygt å gå til skolen. På denne skolen undervises det i matematikk, naturfag, arabisk og engelsk. En hel dag i uka settes til side for psykososiale aktiviteter. Da får barna tegne, danse, leke og gjøre sportsaktiviteter. Noen barn får ekstra tid med voksne der de snakker om traumer, stress og integrering. Fra senteret gjøres det også tiltak for lokalbefolkningen, som suppekjøkken, helseopplysning, talentshow for barna, maling og treplanting.

Nå skal snart skolen flytte til nye og bedre lokaliteter. Ved Middle East Adventist University bygges nye klasserom og barna vil få lov til å leke på gresset som omgir universitetet. Er det noen som trenger gresset, er det disse barna.

 

ADRA i Syria

ADRA arbeider for å hjelpe i og utenfor Damaskus slik at flyktninger kan få rent vann og unngå vannbårne sykdommer. ADRA har også distribuert utstyrspakker for vinteren.

ADRA i Syriakrisen:

  • ADRA aktiv i Syria og Libanon.
  • Fokus: vann/sanitær, husly, utstyr, utdanning.
  • Videreutvikle arbeid for helse og utdanning.
  • Stab på 32 personer fra 10 nasjonaliteter.

ADRAs aktivitet i 2015 hadde kostnad ca. 3 millioner USD.

 

ADRA Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) er etablert i Beirut, Libanon. Dette regionale kontoret gir assistanse til de seks eksisterende ADRA-kontorer i Libanon, Syria, Yemen, Sudan, Tunis og den kurdiske regionen i Irak. Det meste av arbeidet handler om å gi hjelp til flyktninger.