Nyheter

ADRA jobber med utdanning i noen av de fattigste landene på Afrikas horn for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole. Landene der ADRA Norge har utdanningsprogram er Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Somalia, samt et likelydende utdanningsprogram i Myanmar (Burma). I tillegg til disse landene arbeider også ADRA i Peru, Thailand og Kambodsja. Utdanning er den røde tråden gjennom alt vårt arbeid for sårbare, fattige og marginaliserte mennesker.

Utdanning kan bidra til fred, forståelse og forsoning mellom mennesker. Mange av landene på Afrikas horn har vært preget av kriger og uro i flere tiår. Utdanning gir utallige ringvirkninger og forebygger blant annet at barn og ungdommer blir tiltrukket av miljøer med vold og terror. Tørke og hungersnød er et gjentagende problem. Utdanning gir økt kunnskap til å klare seg selv – og tro på at det finnes en meningsfull fremtid. Uten utdanning stopper mulighetene. Utdanning er sentralt for utviklingen av et samfunn!

ADRA samarbeider tett med lokalsamfunn, andre organisasjoner og skoleledere – litt forskjellig fra land til land:
– ADRA utdanner lærere (nye lærere og lærere som er i arbeid)
– ADRA bygger skoler, toaletter, håndvaskstasjoner. Det er viktig at toalettene er separat for gutter og jenter og at jentene spesielt føler seg trygg når de går til toalettet.
– ADRA sørger for utstyr og læremateriell til skolene.
– ADRA gir yrkesutdanning til ungdommer. Yrkesutdanning inkluderer kunnskap om hvordan man kan drive sin egen forretningsdrift, øke inntektene og klare seg selv. – ADRA jobber for å styrke kvaliteten i skolen ved blant annet å sørge for at barn med særskilte behov blir inkludert på skolen.
– ADRA arbeider med foreldre- og landsbygrupper og påvirker myndigheter til å prioritere og godkjenne utdanning.