Utdanning for fred

ADRA jobber med utdanning i noen av de fattigste landene på Afrikas horn for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole. Landene der ADRA Norge har utdanningsprogram er Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Somalia, samt et likelydende utdanningsprogram i Myanmar (Burma). I tillegg til disse landene arbeider også ADRA i Peru, Thailand og…