25 ÅR I TJENESTE

FOR DE SOM TRENGER DET MEST

ADRA_25år_hvit

FREDAG 20. april – Fagseminar (frokostseminar)

Forelesere er bl.a. Pia Reierson, Derek Glass (ADRA Myanmar) og Gerd Hanne Fosen fra seksjon for utdanning i Norad.

TID

Fra 8.30

21. april markerer ADRA 25 år som stiftelse i Norge.

Du er velkommen!

PROGRAM FOR LØRDAGEN:

10.30 Panelsamtale: Bibelsk rettferdighet og sosialt ansvar.

10.30 ADRAs Supersabbat for alle barn, v. Nina og Jostein, Anne-Lise og Troy.

11.45 Festgudstjeneste: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken.» Tale ved Jonathan Duffy, president ADRA International.
Jubileumskollekt.

Lunsj og aktivitet.

15.00 Festprogram!

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon,
et nettverk som er etablert i 138 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder,
kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

STED

STORSALEN. STAFFELDTSGATE 4, OSLO.

Vi håper du vil være sammen med oss denne dagen.

SØNDAG 22. APRIL: Bygge broer i lokalsamfunn

I forbindelse med jubileumshelgen, inviterer ADRA til en samling for ledere i lokallag, Hjelpeaksjonsledere, lærere, forstandere og alle interesserte.

PROGRAM

  • Andakt og innledning ved ADRA Norges generalsekretær Birgit Philipsen og president for ADRA International, Jonathan Duffy.
  • Historier fra lokallag: Lillian Correa, Rico Meyer, Nina Myrdal
  • Hjelpeaksjonen og lokallagene: Gry Haugen
  • Kommuners arbeid med frivillighet og fellesskap: Christian Hellevang, KS
  • Frivillig arbeid og mangfold: Lemma Desta, Frivillighet Norge
  • Relevante lokallag: Lena Sømme
  • Gruppesamtaler og idébank

Lunsj
For beregning av lunsj og plass, ber vi om påmelding: lena.somme@adranorge.no
Har du ikke meldt deg på; kom likevel!

TID

Kl. 10.00 – 14.00