Nyheter

«Det er mye jobb, men det er likevel moro» sier Britt Celine Oldebråten som jobber i ADRA Norge. «Hvert år vi har holdt på har vi fått ny rekord. Jeg trodde ikke vi skulle klare det i år, men jammen kom det ikke inn over 29500 kr!»

 

«Det er fint å kunne selge bøker til inntekt for et ADRA-prosjekt som Keep Girls Safe, og bidra til at jentene får et trygt

 

sted å bo og utdanning» forteller Oldebråten. Keep Girls Safe forebygger menneskehandel i Nord-Thailand der ADRA driver et beskyttelseshjem for sårbare jenter. Mange av jentene kommer fra etniske minoritetsgrupper og mangler statsborgerskap og rettigheter. Jentene får støtte til utdanning og hjelp til å søke om statsborgerskap. Dette er ofte en lang og krevende prosess, men det er uhyre viktig for framtiden til det enkelte barnet. Statsborgerskap gir rett til skolegang, studielån og helsetjenester.

I år var det enda flere bøker og enda bedre utvalg, men færre folk! ADRA har hatt god hjelp av folk i lokalsamfunnet – både donasjoner av bøker, kake og vaffelrøre, men også hjelp til sortering og klargjøring av selve bokmarkedet.

Mange lurer på hva som skjer med bøkene etterpå. «Vi får bøkene fra vanlige folk som flytter, rydder hyllene, eller bare vil støtte ADRA. Vi har spart noen få esker, men prøver å gi resten videre så langt det er mulig, men noe av det eldste og mest slitte må vi kaste» forteller Oldebråten.

ADRA ønsker velkommen tilbake til bokmarked andre uka i oktober neste år. «Følg oss på Facebook, så ser du datoene når de kommer» forteller Oldebråten.

 

Britt Celine Oldebråten, the inspiration and driving force behind ADRA Norway’s annual book sale at their headquarters at Vik Senter, near Oslo. Photo: Widar Ursett