ill-barn-trenger-skole-adranorge

Barn trenger skolen

«Inkluderende, god kvalitetsutdanning, er fundamentet for et dynamisk og rettferdig samfunn.»

Desmond Tutu, 7. okt. 1931 – 26. des. 2021.

Sist uke kunne nyhetsmedier fortelle om Uganda som er det landet i verden der skolene har vært stengt lengst tid i forbindelse med pandemien. Nær to år tok det før barnas skoler omsider ble åpnet nå i januar. Det aner oss hva dette representerer i redusert læringsutbytte for tusener av barn i dette ene landet. Men Uganda har ikke vært alene om langvarig skolestenging uten å kunne gi andre alternative undervisningstilbud.

Pandemien er dessverre ikke over. De mest alvorlige konsekvensene rammer kanskje de som ikke blir lyttet til eller roper med den sterkeste stemmen. Vold i hjemmet, tidlige ekteskap og tenåringsgraviditeter har i mange land økt dramatisk i denne tiden. Vi vet at utdanning kan være en motvekt til alt dette.

ILL-vfl-adranorge

Hva vil prege 2022?

Flere medier og internasjonale organisasjoner har beskrevet nåværende og potensielle scenarier og situasjoner som vil sette sitt preg på 2022. Konsekvensene for barna etter lang tid uten skolegang hører sentralt med i dette bildet.

1. Utdanningen til tusener av barn forstyrret

Skoler i 180 land var helt eller delvis stengt i 2020 og 2021. Dette har berørt utdanningen til om lag 1,6 milliarder elever. Digital fjernundervisning eller hjemmeundervisning er ikke mulig for alle. Sårbare barn er ofte hardest rammet av skolestenging – jo lenger de er ute av skolen, jo mindre sannsynlig er det at de kommer tilbake. Allerede i tiden før pandemien stod 127 millioner barn og unge i grunnskolealder og ungdom i kriserammede land, uten skolegang.

2. Helse

Pandemien er ikke over, og vil kreve ytterligere helseinnsats. Mange beskriver mangel på helsetjenester og helse-infrastruktur. 4 av 10 gravide har mistet oppfølging av helsepersonell globalt i 2021. I fattige land kan dette bety at nyfødte og mødre ikke overlever fødselen. En positiv helserelatert nyhet fra fjoråret, er at verden har fått en malariavaksine.

3. Økt fattigdom

Den globale pandemien har forsterket forskjeller. Mennesker som lever i ekstrem fattigdom har økt, etter to tiår med jevn framgang. FN anslår at nesten 100 millioner mennesker har falt under fattigdomsgrensen i løpet av pandemitiden. 274 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp og beskyttelse i 2022, mener OCHA.

4. Økende forskjeller øker potensialet for konflikt og sult

Konflikter, tørke og økte matvarepriser bidrar til underernæring og sult. Opp imot 283 millioner mennesker opplever matmangel, ifølge FN. Om lag 45 millioner kvinner, barn og menn er på randen av sult. Underernæring og sult svekker barns fysiske og mentale utvikling.

5. Politiske utfordringer

Myanmar er et eksempel på land som i forbindelse med et militærkupp opplevde politisk uro og store endringer i året som gikk. Vi kunne nevne en rekke andre land. Konsekvensene av slike situasjoner vil fortsette å prege 2022.

6. Sosiale medier kan skape arena for hat

Fra mange land vet vi at hatretorikk på sosiale medier kan lede til vold. I enkelte konfliktrammede land er det en dramatisk økning av innlegg på sosiale medier som tar til orde for vold mot minoriteter og etniske grupper. Samtidig kan sosiale medier ha en positiv innflytelse ved bl.a. å gjøre oppmerksom på humanitære behov i verden.

7. Klimakrisen

Klimakrisen og ekstremvær med hete, tørke og flom, øker verdens helseproblemer. Flere har beskrevet utfordringer knyttet til ulike myggbårne sykdommer, diaré og infeksjoner. Ekstremvær sørger for at mennesker mister hus, hjem og jobb.

8. Mennesker på flukt

65 % av alle flyktninger kommer fra fem land: Afghanistan, DR Kongo, Myanmar, Sør-Sudan og Syria. Utviklingsland tar imot 83 % av alle flyktninger, hvorav de aller fattigste utviklingslandene tar imot 33 %.

HA-forsideforslag-bjorn

Tenk deg at...

Tenk deg at du bor i et hus som er mindre enn halvparten av der du bor nå.
Tenk deg at familien din består av minst dobbelt så mange mennesker.
Tenk deg at du har mistet jobben.
Tenk deg at hovedkrana til vannet og strømmen er stengt. Lageret med ved er tømt.
Matskapet er også tomt, bortsett fra noen hermetikkbokser, suppeposer, noen gulrøtter, litt ris og mel.

For at dere skal klare dere, har du begynt å selge unna møbler, klær og det meste av verdi.

Skolegangen til barna er byttet ut med å finne utveier for å tjene penger.

Det kan være en krevende øvelse – kanskje nesten umulig – å forsøke å sette seg inn i andre menneskers livssituasjoner. På seg selv, kjenner man ikke så mange andre.

Stolte ADRA-arbeidere Foto: ADRA | Anine Lauterer
Stolte ADRA-arbeidere Foto: ADRA | Anine Lauterer

«Uten dere ville ikke barna våre hatt en skole å gå til.»

ADRA Norges programavdeling v. Elidon Bardhi, Anine Lauterer og Anne Lene Holanger, arrangerte partnerskapsmøte for Niger og Mali i Bamako i november.

«Det enorme engasjementet for utdanning som alle, både fra programområdet vårt, regjeringen og lærerhøyskolen viste, gjorde inntrykk, forteller Anine Lauterer. «Det var så fint å se eierskapet alle hadde til skolen, og ønsket om å bidra for at barna skal ha en skole å gå på.»

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på Anine var da ordføreren i et område nord for Timbuktu uttrykte hvordan folk stoler på ADRA, at ADRA holder ut til tross for store utfordringer i området: «Uten dere ville ikke barna våre hatt en skole å gå til. Uten skole og utdanning kan barna bli rekruttert av terroristene.»

Stolte ADRA-arbeidere Foto: ADRA | Anine Lauterer
Stolte ADRA-arbeidere Foto: ADRA | Anine Lauterer
del-m-glede-logo-4

Gleden ved å dele: Partnerskap med Kavlifondet gir utdanning i Etiopia

Nylig ble det kjent at Kavlifondet styrker ADRA Norges program i Etiopia med hele 4,9 millioner kroner. Sammen med ADRA vil fondet fokusere på yrkesutdanning for ungdom, mental helse og fornybar energi.

Kavlifondets prioriteringer sammenfalt slik med ADRAs program, særlig når det gjelder miljøvennlige tiltak, som for eksempel installering av solcellepaneler, at fondet nær doblet beløpet som var forespeilet, forteller Elidon Bardhi som er programsjef i ADRA Norge.

Kavlifondet er en norsk, allmennyttig stiftelse som er heleier av Kavlikonsernet. Kavlifondet deler ut hele overskuddet etter drift og utvikling til gode formål. I norsk sammenheng er Kavlikonsernet unikt. Det er det eneste næringsmiddelkonsernet som deler ut overskuddet til gode formål: Det allmennyttige er ikke en del av virksomheten, men hele dens formål.

ADRA Norges årlige møte med Norad

Hvert år gjennomfører ADRA Norge et spesielt møte med Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid. Denne gangen orienterte ADRA om vårt arbeid, mens Norad redegjorde for nye strukturer og prioriteringer. ADRA fortalte om ADRA-nettverket og fokusområdene som hører sammen med utdanning: Inkludering av barn med funksjonsvariasjoner, mental helse og miljøtiltak.

Norad ønsker innovative programmer som bygger på resultater og forskning. Fra ADRAs side ble det stilt spørsmål angående kutt i støtte til utdanning i regjeringens budsjettforslag for 2022 og fraværet av utdanning som tema i utviklingsdebatten. Norad svarte at utdanning er et grunnlag for oppfyllelse av alle bærekraftsmål og derfor fortsatt er en prioritering i norsk utviklingsbistand.

Webp.net-compress-image (1)

Toppmøte om inkludering av funksjonshemmede

Regjeringen i Norge er sammen med International Disability Alliance (IDA) vertskap for Global Disability Summit 15. – 17. februar. Mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker likeverd gjennom tilgang og deltakelse. Toppmøtet vil mobilisere til innsats for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og prinsipper om inkludering. For å oppnå varige endringer må land og organisasjoner samhandle. Stemmene til mennesker med funksjonsvariasjoner må høres. I tilknytning til møtene, som denne gangen vil skje digitalt, vil det være et sivilsamfunnsforum organisert av IDA og Atlas-alliansen, der ADRA spiller en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring.
venn-for-livet-bli-en

Venn for livet

Takk til deg! Det er du og dine gaver som skaper en forutsigbarhet som gjør det mulig for ADRA å hjelpe stadig flere jenter og gutter, barn og unge. Dette arbeidet vil intensiveres fremover – for behovene for å ta igjen forsømt skolegang er store.

2020 og 2021 ble to spesielle år med koronasituasjonen som førte til avlysninger og utsettelser av mange planlagte hendelser. Til tross for alt – er ADRAs givere trofaste som alltid. Aldri tidligere har vi hatt så mange faste givere som nå: Vi snakker om barn som gir av egne sparepenger, unge studenter, unge voksne, godt voksne, pensjonister – givere i alle livets faser.
Som en av våre givere pleier å si: «Jo mer jeg gir, jo mer får jeg!» Er det slik med deg også? Vi hører gjerne fra deg om dine erfaringer med å gi. Det er spennende og inspirerende!

Pengene fra deg som fastgiver legges sammen med støtten fra Norad, og på den måten mangfoldiggjøres bidraget ditt. Norad krever 10 % egenandel.

**

Verv en venn? Kjenner det noen som du kunne tenke deg å spørre om å bli fastgiver? Nå er det enklere enn noen gang. Del denne lenken med din venn:  https://gi.adranorge.no/vennforlivet

Gi oss tips om dette – og både du og giveren vil få en ny t-skjorte!

Ny rekord

Ny rekord for Hjelpeaksjonen

Det tar litt tid i begynnelsen av hvert år før regnskapsavdelingen kan sette to streker under det endelige resultatet for den årlige Hjelpeaksjonen, men vi vet allerede at det blir ny rekord og at vi har passert 4 millioner!

Det er andre året på rad at det blir ny rekord i Hjelpeaksjonen. I 2020 ble det satt ny, oppsiktsvekkende rekord med 3,96 millioner innsamlede kroner – til tross for lite forutsigbarhet og mye forhåndsbekymring. Dør-til-dør-aksjoner kunne skje enkelte steder, men alternative og kreative innsamlingsmåter skjøt virkelig fart.

Kreative innsamlingsmåter, i kombinasjon med innsamling fra dør til dør, viser seg å være det som fungerer best, selv i pandemitid.

«Vipps er svært etablert – og vi kan ikke lenger tenke oss hvordan det ville vært uten denne enkle måten å gi på», sier Gry Haugen, kommunikasjonssjef i ADRA. «Men ingenting kan erstatte et møte mellom mennesker, som det bøssebæringen fra dør-til-dør gir», legger hun til, og håper at mange allerede legger planer for Hjelpeaksjon 2022.

Bildetekst: Fikk du telefon?Telefonrunden på Giving Tuesday ga mersmak. Kanskje vi prøver det samme neste år! «Jeg har fått så mye, jeg har så mye å være takknemlig for,» sa en av de det ble ringt til. «Det er bare godt å kunne gi noe tilbake. Gud velsigner – og jeg gir!»

Fikk du telefon på Givergledens dag?

«Vi hadde som mål å forsøke å nå så mange som mulig på telefon, men rakk dessverre ikke å ringe alle,» sier Britt Celine Oldebråten i ADRA. Hun forteller at 128 faste givere ble ringt og 40 SMS sendt ut til de som ikke svarte i løpet av et par timer en kveldsstund i november. «Giving Tuesday, på norsk Givergledens dag, er en reaksjon på forbruker- og kjøpefesten rundt Black Friday. Denne dagen ble arbeidere i ADRA og styremedlemmer invitert til å sette av litt tid til å ringe rundt og takke faste givere,» forteller Britt Celine. Giving Tuesday er et konsept som Fundraising Norge (Tidl. Norges innsamlingsråd) har innført her til lands: givingtuesday.no