TEMA

Tema for Global uke i årene fram mot 2022 er «Moderne slaveri». Menigheter, grupper og organisasjoner over hele landet vil ha fokus på denne tematikken samtidig. Dette året, 2020, er de fleste arrangementer lagt til mellom 8.-15. november, men det går fint å arrangere noe knyttet til temaet på andre tider av året også.

Moderne slaveri og menneskehandel ser forskjellig ut i ulike land og lokalsamfunn. Deler av det omfattende bildet handler om tvangsarbeid, gjeldsslaveri, tvungen krigstjeneste og barneekteskap eller tvangsekteskap.

Se fakta og handlingsark her: faktaoghandlingsheftenett
Kan bestilles i ferdig trykt versjon hos post@adranorge.no

Slaveri er en form for kynisme og urett som kirker ikke kan lukke øynene for. Bak hvert tall i rapportene er det en kvinne, et barn, en mann, som er kommet i situasjoner med brutalitet og utnyttelse fra andre. En av den kristne kirkes kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for sosial rettferdighet. En rekke tekster både i Det gamle og Det nye testamentet maner troende til å kjempe for undertrykte, enker og farløses rett.  Dette utgjør en viktig grunn til at Norges Kristne Råd og kirkene har gått sammen om å rette oppmerksomhet mot vår tids slaveri.

Bli med!

Idéen med Global uke er at menigheter selv er arrangører. Utgangspunktet er aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra egen kapasitet og lyst.

 Hva kan dere gjøre?

  • Lær om problemet
  • Ta det inn i bønn – hjemme og i fellesskapet
  • Inkludér temaet i menighetens arbeid innad og utad
  • Lag eget arrangement, gjerne som tverrkirkelig samarbeid, eller med organisasjoner og andre grupper som engasjerer seg i saken. Dere kan søke om støtte til konkrete tiltak gjennom Global info i Norges kristne råd.

Uka handler om å dele kunnskap, finne motivasjon i kristen tro og å gjøre folk kjent med handlingsalternativer. Der hvor sårbarhet forebygges og bærekraftige liv styrkes, minsker risikoen for utnytting og moderne slaveri.

Hva er Global uke?

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge knyttet til Norges Kristne Råd for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

 

Frihetens Gud,
over hele landet samles folk i bønn til deg.

Vi ber for alle dem blant oss
som leverer varer og tjenester framstilt med tvang eller urett,
som utnyttes på byggeplasser, i restauranter og på åkre – uten lønn å leve av,
som krenkes mens andre forgriper seg på deres kropp,
som går glipp av barndom, skolegang og likeverdig behandling,
mens dagene tilbringes i gruver eller fabrikklokaler.  

Vi forenes i bønn til deg, Gud!
Du som elsker den undertrykte såvel som undertrykkeren – og den lunkne,
du kaller oss ut til frihet i Jesu navn og til å elske vår neste som oss selv.
Gi derfor oss nåde til å åpne blikket og se alle medmennesker
– og gjøre vår del.

Gud, du som løser bånd og setter fanger fri:
La frihetens time komme så alle mennesker får sin rett
og vi sammen kan prise deg! 
I Jesu navn. Amen.

 

Flere ressurser fra globaluke.no og søknadsskjema om støtte til arrangement er her: https://globaluke.no/ressurser/

 

VIL DU LÆRE MER OM MODERNE SLAVERI? 

Frelsesarmeen har laget et nettkurs: https://rise.articulate.com/share/VhEVxi98TvAg6itmtEMGZNDfzoPmb6U2#/