TEMA

Tema for global uke 2016-2022 er «Moderne slaveri». Menigheter, grupper og organisasjoner over hele landet vil ha fokus på denne tematikken samtidig.  I år er de fleste arrangementer lagt til uke 46 (10. – 17. nov), men det går fint å arrangere noe på andre tider av året også.

 Bli med!

Idéen med Global uke er at menigheter selv er arrangører. Den tar utgangspunkt i aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra egen kapasitet og lyst.

 Hva kan dere gjøre?

  • Lær om problemet
  • Ta det inn i bønn – hjemme og i fellesskapet
  • Inkludér temaet i menighetens arbeid
  • Lag eget arrangement, gjerne som tverrkirkelig samarbeid, eller med organisasjoner og andre grupper som engasjerer seg i saken. Dere kan søke om støtte her.

Uka handler om å dele kunnskap, finne motivasjon i kristen tro og å gjøre folk kjent med handlingsalternativer. Der hvor sårbarhet forebygges og bærekraftige liv styrkes, minsker risikoen for utnytting og moderne slaveri.

Hva er Global uke?

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Søknader om støtte og spørsmål knyttet til søknader sendes til efs@norkr.no / tlf. 23 08 13 25.

Flere ressurser fra globaluke.no og søknadsskjema om støtte til arrangement er her: https://globaluke.no/ressurser/