Gaven din er et bidrag til ADRAs pågående arbeid i Ukraina.

Akkurat nå betyr det hjelp reparering av skader på hus, eller kontantstøtte til familier så de kan kjøpe inn materialer. Det kan dreie seg om å reparere et vindu som har knust, slik at det blir varmere inne. Familier vil også få hjelp til å skaffe varmeovner og brensel.

Hanna Bakanovska, programdirektør i ADRA Ukraina, forklarer:

«Nå er det svært viktig å forberede seg på vinteren, lave temperaturer og mulige strømbrudd på grunn av rakettangrep, både for ADRA og for alle mennesker i Ukraina som er berørt av krigshandlingene.

For øyeblikket gjennomfører ADRA flere forberedelser til vinteren prosjekter, der formålet er å forsyne den mest sårbare befolkningen med andre ting enn mat, som varmeovner, komfyrer, termokopper, varme tepper og nødladere.

Brenselbriketter

Samtidig distribuerer vi brenselbriketter i områder der det ikke er mulig å kjøpe fast brensel, særlig i nylig gjenerobrede områder der skogen er sterkt belagt med landminer.

ADRA tilbyr også husly til flyktninger som har mistet boligen sin, for å hjelpe familiene med å overleve denne vanskelige vintersesongen i komfortable omgivelser.

Kontantstøtte

En annen komponent er kontantstøtte. I høst har over 780 personer allerede mottatt kontantstøtte til husleie, mens 40.054 personer har mottatt kontantstøtte til flere formål siden begynnelsen av 2023. I områder der det ikke finnes fungerende markeder, det vil si i avsidesliggende områder og områder i nærheten av frontlinjen, er matvarehjelp fortsatt svært relevant.

Varmeisolering av boliger og tilfluktsrom

I tillegg fokuserer vi på varmeisolering av boliger og tilfluktsrom som en del av våre vinteraktiviteter. For øyeblikket utfører ADRA Ukrainas team reparasjoner av ødelagte private hus, inkludert utskifting av vinduer, takreparasjoner og isolering.

Vinterprosjektet

Er støttet av ADRA-nettverket, inkludert Norge. Prosjektet startet i midten av september og vil fortsette til slutten av april neste år. Prosjektet omfatter utdeling av brenselbriketter i Sviatohirsk i Donetsk-regionen, der vi allerede har registrert 750 husholdninger. Det er også planlagt distribusjon av byggematerialer til husholdninger som er i stand til å utføre reparasjonsarbeider enten ved egen innsats eller med støtte fra lokale myndigheter. Denne aktiviteten vil bli gjennomført i regionene Zaporizhzhia, Kherson og Mykolaiv. De som ikke er i stand til å utføre reparasjonsarbeidene selv, kan søke om å delta i et annet program, der ADRA Ukrainas team vurderer skadene på de mest skadde husstandene og inngår avtaler med entreprenører om å utføre reparasjonsarbeidene.

Om lag 130 husholdninger forventes å bli hjulpet i Zaporizhzhia, Kherson og Mykolaiv-regionene, det vil si i de nylig frigjorte områdene og i områder der det ikke pågår aktive kamphandlinger. Det er anslått at dette prosjektet vil gi støtte til 2240 mottakere.

***

Vil du støtte arbeidet?

Gi en gave med Vipps eller kort:

https://gi.adranorge.no/nodhjelp/ukraina

eller til konto 3000.30.31035