Punkter til forbønn under Global uke mot moderne slaveri, 2019

Kan leses som de er – eller punkter kan tas inn i fri bønn i forbindelse med møter og gudstjenester.

 

Takk for…

* at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at ingen kan frata noen deres verdi

* Guds særlige omsorg for barn, flyktninger, fremmede, utstøtte og fattige

 

Be for

* alle barn, kvinner og menn som er utsatt for slaveri gjennom menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller annen utnytting.

* alle arbeidere som ikke har en lønn å leve av og ikke har en verdig arbeidshverdag

* alle jenter og kvinner, gutter og menn, som utnyttes i sex-slaveri og prostitusjon

* alle på flukt som lever under utrygge forhold og står i særlig fare for utnyttelse og tvang

* alle jenter som gjennom tvangsgifte frarøves barndom, utdanning og frihet

* alle barn som må arbeide lange dager istedenfor å gå på skole

* alle som tvinges til krigstjeneste, presses for penger eller frarøves sine organer

* at menneskehandlere og alle som utnytter andre må stanses og omvende seg

 

Be om at…

* de som har opplevd krenkelser, utnyttelse, trusler og vold får nytt håp
og kan helbredes, rette ryggen, bruke sine ressurser, og makte å gå videre i livet.

* Jesus kan gi oss mot og vilje til å ta oppgjør med ondskap og likegyldighet
og lede oss til handling