Slik jobber vi med bærekraftsmålene

BÆREKRAFTSMÅL 6 - RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

Vann er ikke bare et symbol på liv, men noe vi mennesker er fullstendig avhengig av for å leve. I et samfunn er løsninger for vann til befolkningen helt essensielt. Bærekraftsmål 6 handler om rent vann og gode sanitærforhold. Tilgang til vann er nødvendig for å kunne jobbe med målrettet med andre bærekraftsmål som skole og utdanning (Bærekraftsmål 4).

ALT HENGER SAMMEN

Alt henger sammen, og lite illustrerer dette tydeligere enn bærekraftsmålene. ADRAs arbeid for utdanning inneholder derfor alltid løsninger som handler om vann til barn og voksne. Når vi bygger og restaurerer skoler, vil vi også sørge for at barna får vann. Noen ganger finnes løsningen ved å samle vann i regntanker fra takrennene, andre ganger må brønner repareres – eller det må bores og lages helt nye brønner.

I landsbyen må noen læres opp til å ta ansvar ved reparasjoner underveis. I det helseforebyggende arbeidet hører det med å undervise folk om faren med smittsomme sykdommer, hvordan de kan unngås og hvor viktig det er at dyra drikker helt andre steder enn der folk skaffer drikkevannet sitt. Om formiddagen vil ofte folk fra lokalbefolkningen strømme til brønnen ved skolen fordi det er den beste eller eneste muligheten for vann i omegnen.

SANITÆRFORHOLD

Like viktig er sanitærforholdene. ADRA bygger latriner på skolene og sørger for at jentenes og guttenes latriner har god avstand, ellers vil jenter kunne skremmes vekk. I noen prosjekter lærer jentene å sy egne bind, eller de får utdelt vaskbare bind. Dette øker deltagelsen på skolen for jentene, fordi mange holder seg hjemme eller fullstendig slutter på skolen den dagen de får menstruasjon.

Gode sanitærforhold bidrar klart til at mange jenter faktisk fortsetter å gå på skolen, noe som fremmer kjønnsbalanse og likestilling. Kompetansen som oppnås på skolen vil påvirke samfunnet og bidra til å tette gap mellom fattig og rik på lengre sikt.

Bærekraftkampanjen