ADRA Norges styre

Fra venstre: Bjørn Knutsen, Solveig Norheim Andersen, Birgit Philipsen (Generalsekretær, ADRA Norge), Øystein Leknes, Finn Eckhoff, Christopher Kjølner (Styreleder), Tore Molstad Andresen. Synne Chadwick var ikke tilstede da bildet ble tatt.