Frida Reierson

Utdanningsrådgiver / Education Technical Advisor

I permisjon

Finn Eckhoff

Organisasjonsrådgiver / Organisational Advisor

Solveig Krusholm

Giver- og Hjelpeaksjonskontakt

Telefon: +47 32 16 16 78  

Rubbie Mtike

Programrådgiver / Program Advisor

Johnas Singo

Programmedarbeider / Program officer

Telefon: +47 483 24 147

Sandra Bjerkan

Programrådgiver / Program Advisor

Telefon: +47 31 01 88 11

Sylvi Bunken

Regnskapsfører / Accountant

Telefon: +47 32 16 16 79  

Anne Lene Holanger

Programrådgiver/ Program Advisor

Telefon: + 47 954 71 084

Monette Indahl

HMS- og Programrådgiver / HR and Program Advisor

Telefon: +47 31 01 88 15

Philip Philipsen

Controller

Telefon: +47 31 01 88 12  

Øystein Kolstad

Programrådgiver / Program Advisor

Anine Lauterer

Utdanningsrådgiver / Education Technical Advisor

Telefon: +47 900 87 687

Raafat Kamal

Seniorrådgiver, strategi og organisasjonsutvikling / Senior Advisor, Strategy and Organisation Development

Telefon: +47 31 01 88 17

Britt Celine Oldebråten

Kommunikasjon- og programrådgiver / Communication and Program Advisor

Telefon: +47 31 01 88 06  

Derek Glass

Leder for humanitær seksjon / Humanitarian section lead

Telefon: +47 31 01 88 08

Danilo Avileis

Økonomisjef / Finance Director

Telefon: +47 31 01 88 09  

Elidon Bardhi

Programsjef / Program Director

Telefon: +47 31 01 88 05

Gry Haugen

Kommunikasjonssjef / Communication Director

Telefon: +47 31 01 88 03 Mobil: +47 410 47 384  

Birgit Philipsen

Generalsekretær / Country Director

Telefon: +47 31 01 88 10 Mobil: +47 919 12 136