Skoleutstyr

kr 200

Nullstill
Category: SKU: 17NOR-DEV011

Beskrivelse

Din gave er en nøkkel som åpner dører slik at barn og ungdom kan få utdanning og jobbmuligheter. Utdanning er nøkkelen til bærekraftig utvikling, livskvalitet og håp for framtiden.

Hvert eneste menneske uten skolegang representerer store ubenyttede ressurser i et samfunn. ADRA jobber for at alle barn skal få gå på skolen, inkludert jenter, funksjonshemmede og minoriteter.

Utdanning har mange aspekter, og å distribuere skolemateriell til elever og skoler er en del av arbeidet for å få barna på skolen. I våre prosjekter distribueres ikke bare skoleutstyr, men vi har mange aktiviteter som bygging av klasserom som utrustes med pulter og stoler, bygging av latriner og brønnboring. Men viktigst av alt er det at både elever, lærere, foreldre og lokale myndigheter lærer og forstår viktigheten av utdanning for barna.

Din gave gjør det mulig å nå fram med utdanningstilbud der det trengs mest. Tusen takk!

Tilleggsinformasjon

Skoleutstyr

,