Keep Girls Safe

kr 250

Category: SKU: 15NOR-DEV018

Beskrivelse

Mange steder i verden er sårbare jenter fra fattige kår i risikosonen for menneskehandel. Gavekortet Keep Girls Safe gir sårbare unge jenter nord i Thailand et trygt beskyttelseshjem. Jentene får gå på skolen slik at de kan klare seg selv når de blir voksne. Mange av barna er statsløse. ADRA hjelper jentene med å skaffe statsborgerskap som gir rettigheter til sosiale tjenester, helsehjelp og utdanning.
Hver eneste jente på Keep girls safe-hjemmet i Thailand har sin historie. Det kan handle om rus, overgrep eller sykdom i familien. Felles for alle er fattigdommen. Denne gaven gir skolegang og en trygg hverdag for jentene.