Gavekatalogen

Vinterpakka

ADRA gavekort vinterpakka

ADRA jobber for flyktninger i flere land. Noen ganger kan det bety at barn får ei varm jakke og litt mat når de fryser og familien er på vei videre. Det kan også bety et par varme sokker til folk som går barbeint i sandaler. Andre steder kan flyktningene få et verdikort som kan brukes til vinterutstyr i bestemte butikker. Sokker, varme jakker, luer og tepper er noe av det som blir mest kjøpt. ADRA jobber også forebyggende for at mennesker bedre skal håndtere f. eks. naturkatastrofer.

Pris: kr. 250,-

Skolepakka

ADRA_gavekort_Skolepakka

Å gi utdanning og skolegang er en gave som varer, en god investering! Gavekortet Skolepakka gir barn på Afrikas horn og i Myanmar muligheter til utdanning. Lærere får utdanning slik at de kan forstå barna og benytte funksjonelle undervisningsmetoder. Skolebygg, utstyr, bøker og skriveredskap er nødvendige rammevilkår. Barna trenger også et trygt sted å gå på toalettet, og det må finnes vann på skolen til håndvask og drikke. Det er også viktig å arbeide med forelder og lokalbefolkning slik at alle forstår at utdanning er viktig.

Pris: kr 250,-

Startpakka

ADRA_gavekort_startpakka_forside

Grunnleggende skolegang er ikke nok. ADRA gir yrkesopplæring til ungdom og hjelp til etablering i yrkeslivet og til å drive en egen virksomhet for å tjene til livets opphold. Din gave til utdanning gir store ringvirkninger. Utdanning er et viktig bidrag til mellommenneskelig forståelse og respekt i lampen mot undertrykkelse og ulikheter. Barn og ungdom trenger å vokse opp uten frykt – og de trenger muligheter til å utvikle sine potensial.

Pris: kr 250,-

Keep girls safe

ADRA_gavekort_keepgirlssafe2015_forside

Mange steder i verden er sårbare jenter fra fattige kår i risikosonen for menneskehandel. Gavekortet Keep Girls Safe gir sårbare unge jenter nord i Thailand et trygt beskyttelseshjem. Jentene får gå på skolen slik at de kan klare seg selv når de blir voksne. Mange av barna er statsløse. ADRA hjelper jentene med å skaffe statsborgerskap som gir rettigheter til sosiale tjenester, helsehjelp og utdanning.
Hver eneste jente på Keep girls safe-hjemmet i Thailand har sin historie. Det kan handle om rus, overgrep eller sykdom i familien. Felles for alle er fattigdommen. Denne gaven gir skolegang og en trygg hverdag for jentene.

Pris: kr 250,-

Matpakka

ADRA_gavekort_matpakka

Hvert år rammes millioner av mennesker av naturkatastrofer og krig. Mange må flykte fra hus og eiendeler. Noen flykter over landegrenser, andre blir flyktninger i sine egne land. Felles for alle er en vanskelig hverdag og kampen for å overleve.
Inntekter fra dette gavekortet gir mat og hjelp til mennesker i nød. Noen ganger deler ADRA også ut koke- og kjøkkenutstyr til familier som har mistet alt. En matpakke kan inneholde ris, linser, bønner, matolje, sukker og salt.

Pris: 250,-

Nødhjelpspakka

nødhjelp_s1_RGB_100dpi

Hvert år rammes millioner av mennesker av naturkatastrofer og krig. Mange må flykte fra hus og eiendeler. Noen flykter over landegrenser, andre blir flyktninger i sine egne land. Felles for alle er en vanskelig hverdag og kampen for å overleve.
Inntekter fra gavekortet «Nødhjelpspakka» gir verdifull hjelp til mennesker i nød. Nødhjelpspakka kan inneholde vannkanne, såpe, vannrensende tabletter, hygieneartikler, presenninger, klær og tepper.

Pris: 100,-

Til deg

ADRA_gavekort_tildeg_forside

Dette er gavekortet som passer fint i forbindelse med fødselsdager, jubileer og andre merkedager.  Dette er et hyggelig kort å få! Inni kortet har du god plass til å skrive en hilsen. Gavekortet gir hjelp til mennesker der det trengs mest akkurat nå.

Pris: 200,-
Ta kontakt om du ønsker tilpassede spesialordninger knyttet til merkedager.

Minnegaven

ADRA_gavekort_minnegaven_forside

Vi ønsker å gi uttrykk for medfølelse når sorg og smerte rammer mennesker vi kjenner og er glad i. Gavekortet minnegaven kan gis i forbindelse med sorg og begravelser når familie og pårørende like gjerne som blomster ønsker en gave til ADRAs arbeid.  Gavekortet gir god plass til å skrive en personlig hilsen. 

Pris: 200,-
Ta kontakt om du ønsker tilpassede spesialordninger knyttet til merkedager.

Vann

ADRA_gavekort_vann_150x150mm_forside

Hver dag møter ADRA mange barn som må gå lange strekninger for å hente vann til familiene sine. Tiden dette tar kunne vært brukt til skolegang, men foreldrene er vant til at barna er arbeidskraft. I tillegg er barn som ikke har tilgang til drikkevann i løpet av en lang og varm skoledag, dårligere rustet til konsentrasjon og læring. Pengene fra dette gavekortet brukes til vann til skoler i Sør-Sudan. Rent drikkevann i tilknytning til skoler gir ringvirkninger.

Pris: 200,-

Til mor

ADRA_gavekort_tilmor2015_forside

Inntekten fra gavekortet «Til mor» går til ADRAs arbeid for mødre på flukt fra krig og naturkatastrofer.

 

Pris: 200,-

For de som trenger det mest

ADRA_gavekort_desomtrengerdetmest_forside

ADRA forandrer verden, ett liv om gangen. Pengene fra dette gavekortet benyttes der det trengs mest og behovet er størst akkurat nå.

 

Pris: 150,-

Geit

ADRA_gavekort_geit_forside

ADRAs «geit» er ikke en symbolgave – for pengene fra dette gavekortet blir brukt direkte inn i ADRAs geitebank i Nepal. Her får hver familie geiter. Geitekillinger blir senere levert tilbake til banken. Inntektene fra geitene gjør at familier får råd til å sende barna på skolen, eller foreldrene kan drive en liten inntektsbringende forretning. Geitebanken inngår i et helhetlig samfunnsutviklende program.


Pris: 200,-

Bestill ADRAs gavekatalog

ADRA_gavekort_skole_vinter_girls

Ønsker du å få tilsendt ADRAs gavekatalog?

Skriv til post@adranorge.no eller ring ADRA: 31 01 88 00