Aktuelle salmer og sanger fra Salmer og Sanger – på veien hjem…

Dag for dag er Gud den samme – 349
Noen må våke – 353
Gi meg en byrde, Gud, jeg ber – 362
På veiene ute i verden – 481
Jeg tror på jordens forvandling – 573