Skattefradrag Fra 2019 er maksimumsbeløpet for fradraget for gaver til frivillige organisasjoner økt fra 40 000 til 50 000 kroner. Sørg for at du benytter denne muligheten. Er du registrert hos ADRA fra tidligere, trenger du ikke foreta deg noe. Vi vil ellers trenge ditt fødselsnummer, fulle navn og adresse.

Er firmaet der du jobber registrert på vanlig måte, gjelder de samme betingelsene.

Vipps: Send oss en notis dersom du ønsker en Vipps-gave registrert! Gaver gitt med Vipps vil ikke registreres automatisk for skattefradrag. Går du derimot inn i vår nettbutikk på Vipps, kan du registrere der (Finn formål).

ADRA oppbevarer dine personopplysninger konfidensielt. Vår nettside og skjemaer er sikre sider.