Arbeid med flyktninger i Asia

MYANMAR I flere tiår har Myanmar vært preget av konflikt i forskjellige distrikter i landet. ADRA Myanmar har flere prosjekter for å hjelpe internt fordrevne personer. Prosjektene fokuserer på to hovedområder: Å hjelpe barn i konfliktområder gjennom å bedre utdanningssystemet og læringsmiljøet, samt å hjelpe internt fordrevne som bor i leirer gjennom helsetjenester og programmet…

Historier fra flyktningleirer i Hellas

Yazidiene er en religiøs minoritetsgruppe, hovedsakelig fra det nordlige Irak. Yazidienes religion inneholder elementer fra kristendom, islam og gammel persisk tro og ble grunnlagt allerede på 1100-tallet. Det finnes rundt 700 000 yazidier. Gruppen har levd i undertrykkelse i årevis og har vært truet av utryddelse. I løpet av Det ottomanske riket på 1800- og…

Når frykt overskygger medfølelse

Frykt og fordømmelse overskygger ofte empati og slik vi møter flyktninger fra Midtøsten. ADRA får iblant høre at vi ikke burde hjelpe flyktninger fordi de er terrorister. At hvis vi hjelper flyktninger, setter vi våre egne liv i risiko. Ingen kan forsikre noen om at det ikke finnes personer som forsøker å utnytte situasjonen blant…