Artikkelarkiv

Katastrofeoperasjon nr. 18 i 2013

Sist torsdag var ADRAs matutdeling på Filippinene i full gang. Hver dag hjelper ADRA hundrevis av mennesker som er hardt rammet. Mange har mistet alt.

Situasjonen er fremdeles kritisk. "Overalt finnes sammenstyrtede bygninger og døde mennesker. Familier som har fått husene sine ødelagt, lever under åpen himmel og er utsatt for alle slags værforhold. Det finnes lite med rent vann, kun åpne brønner som folk er redde for å drikke av fordi det kan gjøre dem syke. Det finnes dessuten lite med mat," forteller Mary Anne som arbeider for ADRA Filippinene.

97 % av infrastrukturen ødelagt

Et team fra ADRA har vært i det hardt rammede området i Nord-Cebu. Lokale myndigheter forteller at 100 % av all dyrkbar mark er ødelagt. 97 % av hus, skoler og offentlige og private bygninger ligger i ruiner. Moises Musico, nødhjelpekoordinator på Filippinene for ADRA sier at 20 landsbyer i dette distriktet er helt ødelagt. 86 000 mennesker, eller om lag 20 000 familier befinner seg i evakueringssentre Nord Cebu alene. Åtte mennesker er bekreftet døde og 50 skadet. ADRA vil sette i gang matutdeling for tyfonofrene fredag.

ADRA hjelper etter Tyfon Haiyan

ADRA Norge har i dag sittet i møte med det internasjonale ADRA-nettverket vedrørende situasjonen på Filippinene for å koordinere hjelpearbeidet etter tyfonen Haiyan, en av de sterkeste tyfonene som er målt noen gang. Om lag 9,5 millioner mennesker er rammet, og 1200 mennesker er så langt bekreftet døde, i følge Røde Kors på Filippinene. Veier og infrastruktur har vært ødelagt og blokkert siden tyfonen rammet sist fredag, men nå meldes det at veier ryddes. Fremkommeligheten er dermed blitt noe bedre. Dette muliggjør økt nødhjelp til det hardt rammede folket.

ADRA Norway commended by MFA

Adventist Development and Relief Agency Norway is mentioned in positive terms in the Ministry’s detailed notes to the Government Budget. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs mentions ADRA Norway as an organization with a high degree of goals achievement.
ADRA Norway is listed among six organizations that in 2012 received increased support for working with children's rights to education in conflict and disaster areas.

Kraftig jordskjelv ryster Filippinene

15. oktober ble regionen Visaya rammet av et kraftig jordskjelv som målte 7,2 på Richters skala. Jorskjelvet kunne kjennes så langt som det sørlige Luzon og nordlige Mindanao. Over 78 000 familier har flyttet til midlertidige hjem siden husene deres ikke lenger er sikre å bo i. I den første fasen av nødhjelpsarbeidet distribuerte ADRA matpakker til 500 familier i Antequera i Bohol da det var vanskelig å få tak i mat på grunn av ødelagte broer og veier. Videre vil ADRA hjelpe 2500 familier med rent vann.

ADRA i statsbudsjettet:

ADRA er nevnt spesielt i Utenriksdepartementets del av forslaget til statsbudsjett for året 2014. Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge som skal sikre kvalitet i norsk bistand, besøkte ADRAs prosjekt i Etiopia i 2012 for å gjennomgå kostnader og effektivitet.

ADRA hjelper etter syklon Phailin i India

Få menneskeliv gikk tapt på grunn av tidligere bygde syklontilfluktsteder og rask evakuering fra lokale myndigheter da syklonen Phailin rammet nordøstkysten av India 12. oktober. Men over 600 000 mennesker er hjemløse etter syklonens herjinger. I noen områder er så mange som 50 % av husene skylt bort. Nå trues de rammede av flom i kjølvannet av syklonen. ADRA vil hjelpe 15 landsbyer med rent vann og 2500 familier med presenninger og nødhjelpskuponger.

Ny regjering og nye takter

-ADRA Norge er bekymret over at utviklingsministerposten er fjernet og den signaleffekten det gir for vektlegging av utviklingsagendaen i norsk politikk, sier Birgit Philipsen, generalsekretær i ADRA Norge. - Men vi har tillit til at norsk engasjement på dette området fortsatt blir prioritert høyt i og med at det legges under utenriksministerens portefølje. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med den nye utenriksministeren om å vektlegge innsatsen for rett til utdanning for jenter og utsatte, marginaliserte grupper, spesielt i land rammet av konflikt eller katastrofer.

Nytt håp i nytt land

For noen få år siden skjedde det en stor forandring i landsbyen der Madalena og Cecilia bor. ADRA bygde en skole der! Før skolen ble bygd måtte undervisningen foregå under et tre. Mange ganger kunne det være veldig vanskelig å konsentrere seg når det regnet og blåste - eller sola stekte. Etter at skolen ble bygd kunne Madalena og Cecilia begynne på en skole med tak over hodet og pulter, og med lærere som hadde utdanning, takket være ADRAs program for lærerutdanning i denne delen av Sør-Sudan.

Bøssebærere i hele Norge

Bøssebærere i hele Norge

Har du hatt besøk av en av ADRAs bøssebærere i høst? Hvordan opplevde du det? En av ADRAs bøssebærere, Richard, fortalte oss denne uken at han var blitt takket av en mann for at han fikk anledning til å være med og gi!
Har du selv vært bøssebærer? Har du noen erfaringer du vil dele? Skriv gjerne til oss: post@adranorge.no.

 
© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube