Artikkelarkiv

Bli bøssebærer!

I august og september går mange ivrige bøssebærere ut over hele Norges land for å gjøre en forskjell. Fokuslandet for årets Hjelpeaksjon er Myanmar og det store behovet for lærere og utdanning. Opp til 10% av innsamlede midler settes av til katastrofearbeid. Ønsker du å være bøssebærer for ADRA Norge under Hjelpeaksjon ’14? Ta kontakt med ADRA Norge på post@adranorge.no, eller på telefon 31 01 88 00.

Skole for alle – Hjelpeaksjon 2014

Hjelpeaksjon 2014 fokuserer spesielt på det arbeidet ADRA utretter i Myanmar, Burma, hvor ADRA er med og styrker og utvikler skolesystemet i avsidesliggende områder. Elever og lærere får undervisningsmateriell, lærere får utdanning, og det arbeides med innholdet i skolen; læreplaner og pensum. I tillegg bidrar vi med å reparere skoler og bygge nye skoler. Akkurat nå er tiden for nytt håp for barna i Myanmar! Dørene står åpne. Barna er framtiden og nåtiden i alle land. Det barna lærer, vil for alltid prege og være en del av deres liv. Utdanning er nøkkelen som åpner dørene til fred, stabilitet og vekst i et samfunn. Den gode nyheten er at DU kan være med og bidra!

Skole for alle

Utdanning og skolegang er grunnleggende for barns utvikling. Aldri før har så mange barn gått på skolen som i dag. Likevel er det mange steder i verden der det ikke finnes nok skoler eller lærere med tilstrekkelig kompetanse for undervisning. I mange land forstyrrer naturkatastrofer, konflikter og krig barnas muligheter til skolegang.

Bli bøssebærer!

Bli bøssebærer!

I disse dager går mange ivrige bøssebærere ut over hele Norges land for å gjøre en forskjell. Fokuslandet for årets aksjon er Myanmar og det store behovet for lærere og utdanning. Opp til 10% av innsamlede midler settes av til katastrofearbeid. Ønsker du å være bøssebærer for ADRA Norge under Hjelpeaksjon ’14? Ta kontakt med ADRA Norge på post@adranorge.no, eller på telefon 31 01 88 00.

Mer om Hjelpeaksjon '14 finner du på www.hjelpeaksjon.no og www.adranorge.no/ressurs

Skole for alle – Hjelpeaksjon 2014

Hjelpeaksjon 2014 fokuserer spesielt på det arbeidet ADRA utretter i Myanmar, Burma. De siste årene har politiske reformer beveget landet i en mer demokratisk retning. ADRA Norge samarbeider med ADRA Myanmar om å styrke og utvikle skolesystemet i avsidesliggende områder. Elever og lærere får undervisningsmateriell, lærere får utdanning, og det arbeides med innholdet i skolen; læreplaner og pensum. I tillegg bidrar vi med å reparere skoler og bygge nye skoler.

ADRA i Myanmar

ADRA i Myanmar

ADRA Myanmar ble etablert i 1986. ADRA Norge begynte samarbeidet i 2005 etter tsunamien som rammet Sørøst-Asia sterkt i 2004. I 2008 rammet Syklonen Nargis Irrawaddideltaet. Syklonen tok livet av mer enn ufattelige 138 000 mennesker. ADRA hadde et pågående arbeid i området og var blant de første hjelpeorganisasjonene på bakken. Overlevende fikk nødhjelp i form av mat, vann og livsnødvendig utstyr. I samarbeid med det globale ADRA-nettverket bidro ADRA Norge til infrastruktur og nye vannsystemer. ADRA Norges program i Myanmar fra 2013 fokuserer på utdanning.

Utdanning forebygger tobakksdød

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er en av mange organisasjoner over hele verden som markerer “World No Tobacco Day”, den 31. mai. På verdensbasis forårsaker tobakk hele 10 % av alle dødsfall blant voksne årlig. Mens røyking av tobakk fremdeles er viktig, også kulturelt sett i mange fattige land, er tobakk på retur i verdens mer velstående land med mer utdanning og informasjon. I Sørøst-Asia har ADRA implementert anti-tobakk-kampanjer siden 1995. Kampanjene har rettet seg mot folk flest, men også mot myndighetspersoner og folk som er forbilder som ledere innenfor sine felt, for eksempel lærere og lærestudenter, munker og forsvaret. Før var det for eksempel vanlig at folk i helsedepartementet satt og røyket på møtene sine. Nå er ikke dette lenger aktuelt, forteller ADRA Kambodsja.

Frivillige stiller opp for ADRA på Balkan

Hver dag pakkes nye nødhjelpspakker i Sarajevo etter flomkatastrofen på Balkan som har tatt mer enn 40 menneskeliv. De siste to dagene har ADRA pakket og delt ut om lag 500 mat- og hygienepakker til noen av de hardest rammede familiene. Kirker blir brukt som lager og pakkerom, og ADRA i Bosnia-Hercegovina og Serbia opplever en stor tilgang på frivillige som gjerne vil hjelpe.

Akutte behov i Sør-Sudan

Denne uken har det vært en stor giverlandskonferanse i Oslo for Sør-Sudan. Lederen for ADRA i Sør-Sudan, Tarhonde Koupeur, kom rett fra Juba til Oslo denne uken og deltar på giverlandskonferansen for Sør-Sudan: «Møtene i Oslo er livsviktige for folket i Sør-Sudan, spesielt i de konfliktrammede delstatene. Det er et akutt behov for mat, men det er like viktig å tenke langsiktig og hjelpe bønder med frø og redskaper slik at de har mulighet til å plante,» sier Koupeur.

Innsamling til Serbia og Bosnia-Hercegovina

Regjeringer i begge landene har erklært krise og vil ta imot internasjonal nødhjelp etter enorme oversvømmelser i Serbia og Bosnia-Hercegovina den siste dagene.
Oversvømmelsene skyldes et ekstremt regnvær som skal være det verste landene har erfart på hundre år. ADRA i begge landene rapportere at flere titalls byer står under vann, veier er ødelagt og bruer har brutt sammen. Noen steder har jordras ødelagt hjemmene til mange mennesker.

 
© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube