Asia

Det er forebyggende helse og støtte til kvinners situasjon som er fokus for ADRA Norges arbeid i Asia. Særlig jobber vi med HIV/AIDS-forebyggende arbeid. ADRA Norge har partnere og langsiktig arbeid i Kambodsja, Thailand, samt periodisk samarbeid med ADRA i Yemen, Pakistan, Myanmar og Sri Lanka.

Våg å drømme

«Da pappa kom hjem fra jobb, begynte han som vanlig å røyke og drikke alkohol. En kveld drakk han for mye og mistet kontrollen. Han prøvde å drepe meg! Da han gikk ut for å slipe kniven, rømte søsknene mine og jeg ut en annen dør. Hvis jeg ikke hadde rømt, hadde jeg kanskje dødd.» forteller Yok.

Hjelpen kommer fram i Myanmar

ADRA har tatt i bruk utradisjonelle metoder for å nå landsbyer som er isolert på grunn av elver som har gått over sine bredder og ødelagt veier og broer i Kalaymyo i Sagaing-regionen. Ved å installere en zipline over elva, har ADRA-ansatte og frivillige fraktet 8.5 tonn med ris og 4 tonn bønner, olje, salt, poteter og løk over elven. På denne måten har ADRA hjulpet 400 familier som er rammet av flom, og nødhjelpsarbeidet fortsetter.

Fri fra gjeld

Tin Tin Aye kommer fra Hpa-An i Karenstaten. Familien var fattig og hadde ikke mulighet til å la datteren fullføre utdanningen. Da Tin Tin Aye giftet seg og etter hvert fikk fem barn, fikk hun også erfare hvor vanskelig det var å forsørge en familie. I et forsøk på å forbedre familiens situasjon, bestemte ektemannen at han ville reise til Malaysia for å jobbe. For å få råd til dette måtte familien låne penger fra lokale pengeutlånere som tok høy rente. Den første pengeutlåneren de gikk til, lurte dem og tok alle pengene deres. Den andre pengeutlåneren ga dem pengene, og gjelden økte. Det som var ment være en vei ut av gjeldsslaveriet, førte til at familien satt dypere i gjeld enn noen gang.

Bli med til Keep Girls Safe

Har du noen gang hatt et ønske om å oppleve og se ADRAs arbeid med egne øyne? ADRA Norge inviterer til solidaritetstur for voksne til Nord-Thailand for å bygge et tiltrengt lagerhus knyttet til Keep Girls Safe-hjemmet. I tillegg vil vi selvfølgelig være sammen med jentene og staben ved hjemmet og besøke landsbyer og severdigheter i nærheten. Du garanteres en erfaring for livet!

Den nye latrinen

-Den nye latrinen er veldig viktig for meg og familien. Jeg har lært hvordan vi kan unngå å bli syke dersom vi ikke har god hygiene. På grunn av dette valgte jeg å kjøpe en latrine med hjelp fra ADRA. ADRA betalte en del av latrinen, men jeg bestemte meg for å lage den større, slik at jeg kunne inkludere et lukket vaskeområde, forteller Sorn.

Det startet med fem geiter

Det startet med fem geiter

Det er fem år siden Ma Ni Ni Win fikk sine første geiter fra ADRA. I løpet av disse årene har hun gitt fem geiter tilbake til ADRAs geitebank og solgt 60 geiter på markedet. Livet hennes er helt forandret, og barna trenger ikke å sulte mer.
Alt sammen takket være et lite geiteprosjekt i Burma.

Utdanning forebygger tobakksdød

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er en av mange organisasjoner over hele verden som markerer “World No Tobacco Day”, den 31. mai. På verdensbasis forårsaker tobakk hele 10 % av alle dødsfall blant voksne årlig. Mens røyking av tobakk fremdeles er viktig, også kulturelt sett i mange fattige land, er tobakk på retur i verdens mer velstående land med mer utdanning og informasjon. I Sørøst-Asia har ADRA implementert anti-tobakk-kampanjer siden 1995. Kampanjene har rettet seg mot folk flest, men også mot myndighetspersoner og folk som er forbilder som ledere innenfor sine felt, for eksempel lærere og lærestudenter, munker og forsvaret. Før var det for eksempel vanlig at folk i helsedepartementet satt og røyket på møtene sine. Nå er ikke dette lenger aktuelt, forteller ADRA Kambodsja.

Retten til statsborgerskap

Det er vanlig å spørre barn om hva de vil bli når de blir store. Spør du jentene på Keep Girls Safe-hjemmet i Nord-Thailand, vil mange si at de drømmer om å bli lærere, sykepleiere eller leger. Men noen jenter blir stille og vil ikke svare fordi de er redde for at drømmene aldri vil gå i oppfyllelse. Flere av jentene kommer fra etniske minoritetsgrupper der mange ikke har statsborgerskap fordi de ikke kjenner rettighetene sine.

ADRA hjelper flomrammede i Karen state

Monsunregnet forårsaket store oversvømmelser i Karen-staten i Myanmar i juli og august. Hus, skoler og helsefasiliteter har blitt ødelagt. Over 40 000 mennesker har måttet søke tilflukt i skoler og templer. I dette området er mange bønder, og flere har mistet både avlinger og husdyr. ADRA har allerede hjulpet familier med matrasjoner, og vil videre hjelpe til å rehabilitere skolebygg og dele ut frø til bøndene så de kan få nye avlingene før sesongen er over. -Dette er den verste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv, og den var ganske skummel, forteller U San Tun fra Hpa-An.

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube