Asia

Det er forebyggende helse og støtte til kvinners situasjon som er fokus for ADRA Norges arbeid i Asia. Særlig jobber vi med HIV/AIDS-forebyggende arbeid. ADRA Norge har partnere og langsiktig arbeid i Kambodsja, Thailand, samt periodisk samarbeid med ADRA i Yemen, Pakistan, Myanmar og Sri Lanka.

Det startet med fem geiter

Det startet med fem geiter

Det er fem år siden Ma Ni Ni Win fikk sine første geiter fra ADRA. I løpet av disse årene har hun gitt fem geiter tilbake til ADRAs geitebank og solgt 60 geiter på markedet. Livet hennes er helt forandret, og barna trenger ikke å sulte mer.
Alt sammen takket være et lite geiteprosjekt i Burma.

Utdanning forebygger tobakksdød

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er en av mange organisasjoner over hele verden som markerer “World No Tobacco Day”, den 31. mai. På verdensbasis forårsaker tobakk hele 10 % av alle dødsfall blant voksne årlig. Mens røyking av tobakk fremdeles er viktig, også kulturelt sett i mange fattige land, er tobakk på retur i verdens mer velstående land med mer utdanning og informasjon. I Sørøst-Asia har ADRA implementert anti-tobakk-kampanjer siden 1995. Kampanjene har rettet seg mot folk flest, men også mot myndighetspersoner og folk som er forbilder som ledere innenfor sine felt, for eksempel lærere og lærestudenter, munker og forsvaret. Før var det for eksempel vanlig at folk i helsedepartementet satt og røyket på møtene sine. Nå er ikke dette lenger aktuelt, forteller ADRA Kambodsja.

Retten til statsborgerskap

Det er vanlig å spørre barn om hva de vil bli når de blir store. Spør du jentene på Keep Girls Safe-hjemmet i Nord-Thailand, vil mange si at de drømmer om å bli lærere, sykepleiere eller leger. Men noen jenter blir stille og vil ikke svare fordi de er redde for at drømmene aldri vil gå i oppfyllelse. Flere av jentene kommer fra etniske minoritetsgrupper der mange ikke har statsborgerskap fordi de ikke kjenner rettighetene sine.

ADRA hjelper flomrammede i Karen state

Monsunregnet forårsaket store oversvømmelser i Karen-staten i Myanmar i juli og august. Hus, skoler og helsefasiliteter har blitt ødelagt. Over 40 000 mennesker har måttet søke tilflukt i skoler og templer. I dette området er mange bønder, og flere har mistet både avlinger og husdyr. ADRA har allerede hjulpet familier med matrasjoner, og vil videre hjelpe til å rehabilitere skolebygg og dele ut frø til bøndene så de kan få nye avlingene før sesongen er over. -Dette er den verste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv, og den var ganske skummel, forteller U San Tun fra Hpa-An.

Tilfluktsstedet

-Keep Girls Safe-hjemmet er mitt tilfluktssted. Jeg har ikke noe annet hjem. Det er fremtiden min, forteller tenåringsjenta Nan (pseudonym). Nan bor på ADRAs beskyttelseshjem for jenter i Nord-Thailand og får hjelp gjennom prosjektet Keep Girls Safe som blant annet er støttet av givere fra Norge. Les hennes sterke historie her:

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube