Etiopia

Katastrofe på Afrikas Horn

Mer enn 10 millioner mennesker er i akutt behov for humanitær hjelp på Afrikas horn. Minst halvparten er barn! I løpet av de siste 12 månedene har regnet uteblitt i enkelte områder av Djibouti, Etiopia, Kenya, Somalia og Uganda – og dermed forårsaket det tørreste året siden 1951. Kombinasjonen av tørke pluss den globale økningen av matvarepriser gjør at nivået på underernæring og sult hos befolkningen har økt til fem ganger over gjennomsnittlig nivå for andre kriser tidligere. ADRA bidrar med livreddende vann, mat og nødhjelp til mange av de mest sårbare. I Somalia gir 40 kroner vann til en person i seks måneder.

ADRA Norge i Etiopia

Bedre helse for mødre og barn

Med 76,5 millioner innbyggere er Etiopia det nest mest befolkede landet i Afrika etter Nigeria. 23 % av landets befolkning lever i ekstrem fattigdom og barnedødeligheten er høy. For hvert 1000 fødte barn dør 166 før de blir fem år. 110 dør som spedbarn. ADRA har et prosjekt som går ut på å bedre helsen for mødre og barn i Gimbie-området, vest i Etiopia.

Samfunnsutvikling i Ziway

Samfunnsutvikling i Ziway

ADRA samarbeider om samfunnsutvikling i 17 landsbyer i Ziway. Her er målet å bedre helsetilstanden, utdanningsnivået og miljøbevisstheten hos den lokale befolkningen gjennom blant annet å bore brønner, bygge skoler og latriner og etablere kvinnegrupper. ADRA vil lære landsbybeboere enkle forebyggende tiltak for hvordan de kan unngå sykdom og bedre ta vare på helsen sin. Prosjektet er støttet av Norad.

Etiopia

Hovedstad: Addis Abeba

Befolkning: ca 88 millioner

Styresett: føderal republikk

Religion: muslimer 45 % -50 %, etiopisk ortodoks 35 % -40 %, animister 12 %, andre 3 % -8 %

Språk: amharisk, tigrinja, oromigna, guaragigna, somali, arabisk, og andre lokale språk

Forventet levealder: 47 år (menn) og 49 år (kvinner)

Spedbarnsdødelighet: 110 per 1000 fødte

Befolkning under fattigdomsgrensen: 50 %

Analfabetisme: 57 %

Tilgang til rent vann: 22 %

Etiopia
© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube