Ukraina trenger vår hjelp nå!

Etter de siste måneders uro i Ukraina har mange mennesker blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. 116 600 av disse menneskene befinner seg andre steder i Ukraina, mens mer enn 160 000 mennesker har flyktet til en uviss framtid i Russland. ADRA Ukraina og ADRA Russland gir nødhjelp til de mest sårbare gruppene blant de som har måttet flykte, særlig barna. ADRA distribuerer hygienepakker fra Unicef med toalett- og sanitærutstyr, samt mat og vann. De aller minste har mottatt babymat.

Hjelpeaksjon

Skole for alle – Hjelpeaksjon 2014

Skole for alle – Hjelpeaksjon 2014

Hjelpeaksjon 2014 fokuserer spesielt på det arbeidet ADRA utretter i Myanmar, Burma, hvor ADRA er med og styrker og utvikler skolesystemet i avsidesliggende områder. Elever og lærere får undervisningsmateriell, lærere får utdanning, og det arbeides med innholdet i skolen; læreplaner og pensum. I tillegg bidrar vi med å reparere skoler og bygge nye skoler. Akkurat nå er tiden for nytt håp for barna i Myanmar! Dørene står åpne. Barna er framtiden og nåtiden i alle land. Det barna lærer, vil for alltid prege og være en del av deres liv. Utdanning er nøkkelen som åpner dørene til fred, stabilitet og vekst i et samfunn. Den gode nyheten er at DU kan være med og bidra!

ADRA

Utdanning for alle!

Utdanning for alle!

ADRA Norge fikk nylig bekreftet at Norad har bevilget 115 millioner kroner til ADRAs utdanningsprogram i Etiopia, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Myanmar for perioden 2014 - 2018. Norad begrunner den økte støtten til ADRA Norges program med «gode resultater og samarbeidsforhold, hensiktsmessig organisering og konsentrasjon om land og kjent tematikk. I tillegg er programmet både tematisk og geografisk i tråd med politiske føringer – utdanning i sårbare stater.»

SUDAN

Akutte behov i Sør-Sudan

Akutte behov i Sør-Sudan

Denne uken har det vært en stor giverlandskonferanse i Oslo for Sør-Sudan. Lederen for ADRA i Sør-Sudan, Tarhonde Koupeur, kom rett fra Juba til Oslo denne uken og deltar på giverlandskonferansen for Sør-Sudan: «Møtene i Oslo er livsviktige for folket i Sør-Sudan, spesielt i de konfliktrammede delstatene. Det er et akutt behov for mat, men det er like viktig å tenke langsiktig og hjelpe bønder med frø og redskaper slik at de har mulighet til å plante,» sier Koupeur.

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube