Utdanning i fokus

I alle ADRAs hovedsamarbeidsland finnes store utfordringer innen utdanningssektoren; barn får ikke gå på skolen, jenter og funksjonshemmede slipper ikke til og lærerne har begrenset utdanning eller ingen utdanning i det hele tatt. Mangel på kvalitet i utdanningen resulterer i at barn dropper ut av skolen eller fullfører skolegangen uten å kunne det de var der for: lese, regne og klare seg selv for framtiden. Mange steder finnes det ikke et skolebygg og lærerne får ikke lønn for sitt arbeid.

IRAK

ADRA hjelper flyktninger i Irak

ADRA hjelper flyktninger i Irak

Terror og konflikter har ført til et stort antall internt fordrevne i både Irak og Syria. Om lag 50% av de internt fordrevne i Irak befinner seg i de kurdisk-kontrollerte områdene i Nord-Irak og det er store behov i området. ADRA er i startfasen av arbeidet i Erbil, Irak, hvor vi vil starte et samfunnssenter i et område med mange flyktninger. Senteret vil tilby mange aktiviteter for å forebygge spenninger og konflikter mellom lokalsamfunnet og de internt fordrevne og har som mål å hjelpe nesten 2000 personer det første året. Aktivitetene inkluderer mikrolån til å starte egen liten forretningsdrift, kurdisktimer, psykososial rådgivning, uformell utdanning og fritidsaktiviteter for barn.

RUSSLAND

Vinterpakker i Russland

Vinterpakker i Russland

Krisen mellom Ukraina og Russland har ført til en flyktningstrøm internt i Ukraina og i Russland. ADRA i begge landene gjør det de kan for å lette menneskers byrder. Det er vinter. Mat, hygieneartikler og medisiner er noe av den hjelpen vi kan gi - sammen med tepper og vinterklær. I vårt prosjekt vil hver mottager få 1 teppe, 1 jakke og et sett med lue, skjerf og votter.

SRI LANKA

Flom på Sri Lanka

Flom på Sri Lanka

I desember ble mer enn 1 million mennesker på Sri Lanka rammet av regn og oversvømmelser. Mer enn 6000 hus ble ødelagt, og om lag 18 000 hus skadet. Store jordbruksområder og risavlinger er skadet og ødelagt. 38 personer er bekreftet døde. ADRA Sri Lanka har allerede gjennomført noe nødhjelpsarbeid, men vil jobbe i ytterligere to måneder for å gi tørrmat og hygienepakker til rammede. Ca. 400 familier vil motta tørrmat til det er mulig for familiene å tjene penger selv. Mat og hygienepakker pakkes miljøvennlig slik at emballasjen kan brukes videre av mottagerne.

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube