ADRA med nødhjelp på Vanuatu

ADRA har fått en viktig oppgave med å sikre vann og hygienefasiliteter til evakueringssentre på øya Efate der hovedstaden Port Vila ligger. Undersøkelser etter den omfattende syklonen Pam viser at minst 80% ikke har tilgang til håndvaskfasiliteter og at hundretalls mennesker må dele på ett eneste toalett. «Men god hygiene er kritisk etter en katastrofe som denne. Sykdom kan spres fort, og når helsetjenestene allerede er overbelastet, kan situasjonen bli dødelig,» sier Mark le Roux, generalsekretær for ADRA Vanuatu.

IRAK

ADRA hjelper flyktninger i Irak

ADRA hjelper flyktninger i Irak

Terror og konflikter har ført til et stort antall internt fordrevne i både Irak og Syria. Om lag 50% av de internt fordrevne i Irak befinner seg i de kurdisk-kontrollerte områdene i Nord-Irak og det er store behov i området. ADRA er i startfasen av arbeidet i Erbil, Irak, hvor vi vil starte et samfunnssenter i et område med mange flyktninger. Senteret vil tilby mange aktiviteter for å forebygge spenninger og konflikter mellom lokalsamfunnet og de internt fordrevne og har som mål å hjelpe nesten 2000 personer det første året. Aktivitetene inkluderer mikrolån til å starte egen liten forretningsdrift, kurdisktimer, psykososial rådgivning, uformell utdanning og fritidsaktiviteter for barn.

RUSSLAND

Vinterpakker i Russland

Vinterpakker i Russland

Krisen mellom Ukraina og Russland har ført til en flyktningstrøm internt i Ukraina og i Russland. ADRA i begge landene gjør det de kan for å lette menneskers byrder. Det er vinter. Mat, hygieneartikler og medisiner er noe av den hjelpen vi kan gi - sammen med tepper og vinterklær. I vårt prosjekt vil hver mottager få 1 teppe, 1 jakke og et sett med lue, skjerf og votter.

ADRA

Utdanning i fokus

Utdanning i fokus

I alle ADRAs hovedsamarbeidsland finnes store utfordringer innen utdanningssektoren; barn får ikke gå på skolen, jenter og funksjonshemmede slipper ikke til og lærerne har begrenset utdanning eller ingen utdanning i det hele tatt. Mangel på kvalitet i utdanningen resulterer i at barn dropper ut av skolen eller fullfører skolegangen uten å kunne det de var der for: lese, regne og klare seg selv for framtiden. Mange steder finnes det ikke et skolebygg og lærerne får ikke lønn for sitt arbeid.

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube