Skole for alle - Hjelpeaksjon 2014

Hjelpeaksjon 2014 fokuserer spesielt på det arbeidet ADRA utretter i Myanmar, Burma, hvor ADRA er med og styrker og utvikler skolesystemet i avsidesliggende områder. Elever og lærere får undervisningsmateriell, lærere får utdanning, og det arbeides med innholdet i skolen; læreplaner og pensum. I tillegg bidrar vi med å reparere skoler og bygge nye skoler. Akkurat nå er tiden for nytt håp for barna i Myanmar! Dørene står åpne. Barna er framtiden og nåtiden i alle land. Det barna lærer, vil for alltid prege og være en del av deres liv. Utdanning er nøkkelen som åpner dørene til fred, stabilitet og vekst i et samfunn. Den gode nyheten er at DU kan være med og bidra!

SERBIA OG BOSNIA

Frivillige stiller opp for ADRA på Balkan

Frivillige stiller opp for ADRA på Balkan

Hver dag pakkes nye nødhjelpspakker i Sarajevo etter flomkatastrofen på Balkan som har tatt mer enn 40 menneskeliv. De siste to dagene har ADRA pakket og delt ut om lag 500 mat- og hygienepakker til noen av de hardest rammede familiene. Kirker blir brukt som lager og pakkerom, og ADRA i Bosnia-Hercegovina og Serbia opplever en stor tilgang på frivillige som gjerne vil hjelpe.

Utdanning for alle!

Utdanning for alle!

Utdanning for alle!

ADRA Norge fikk nylig bekreftet at Norad har bevilget 115 millioner kroner til ADRAs utdanningsprogram i Etiopia, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Myanmar for perioden 2014 - 2018. Norad begrunner den økte støtten til ADRA Norges program med «gode resultater og samarbeidsforhold, hensiktsmessig organisering og konsentrasjon om land og kjent tematikk. I tillegg er programmet både tematisk og geografisk i tråd med politiske føringer – utdanning i sårbare stater.»

SUDAN

Akutte behov i Sør-Sudan

Akutte behov i Sør-Sudan

Denne uken har det vært en stor giverlandskonferanse i Oslo for Sør-Sudan. Lederen for ADRA i Sør-Sudan, Tarhonde Koupeur, kom rett fra Juba til Oslo denne uken og deltar på giverlandskonferansen for Sør-Sudan: «Møtene i Oslo er livsviktige for folket i Sør-Sudan, spesielt i de konfliktrammede delstatene. Det er et akutt behov for mat, men det er like viktig å tenke langsiktig og hjelpe bønder med frø og redskaper slik at de har mulighet til å plante,» sier Koupeur.

© ADRA Norge, Følg ADRA Norge på:
Facebook
Twitter
YouTube